Kurs i

Android Intermediate

Denna kurs är en direkt fortsättning på vår uppskattade grundkurs i Android programmering och fókuserar på att fördjupa dina kunspaker i UI/UX programmering och användning av plattformstjänster.

Vi fördjupar kunskaper in UI programmering och visar hur du bygger appar med en toolbar/actionbar, sliding side-menu, fragments samt använder compat-support biblioteket.

Vi går vidare med Android komponenter vi inte hann med i grundkursen, såsom services, broadcast recivers, statusbar notification, användning av platform content providers med mera.

Detta får du lära dig på kursen
 • Anropa andra app via utgående intent, såsom skicka eport, starta kameran, visa en position på en karta, skicka sms med mera
 • Implementera bakgrundstjänster som startar automatiskt
 • Uppdatera statusraden med notifieringar
 • Kunna designa med fragments
 • Skapa app design med verktygslist and sidmeny
 • Skapa avancerade list-vyer
 • Kunna interagera med data-tjänster, såsom kontakter och kalendern
Innehåll

Intents

 • Recap of intents
 • Firing an outgoing intent
 • Alarm clock and timer events
 • Calendars events
 • Camera
 • Contacts
 • Emails
 • Maps
 • Musics
 • Notes
 • Phone calls
 • Search via Google
 • Opening settings
 • Sending SMS
 • Opening links in a browser
 • Responding to incomming intents
 • Intent filters

Services

 • What is a services and when are they needed
 • Life-cycle methods
 • Starting and stopping services
 • Foreground services
 • Message sending
 • Understanding power consumption and how to keep it low

Statusbar Notifications

 • Required components
 • Actions
 • Creating and removing a notification
 • Updating a notification
 • Showing a progress indicator

Broadcast Receivers

 • What is a broadcast receiver and when should they be used
 • Interseting system events, such as boot and power low
 • Starting a service from a receiver

The Android Support Library

 • Why use the support-lib
 • Choosing a version and installation
 • Overview features
 • How to use the support-lib in your app
 • Listening for incomming phone calls

Fragments

 • What is a fragment
 • Setting up re-usable fragments for different layouts and orientations
 • Fragment life-cycles

Toolbars

 • The history of actionbars that turned into toolbars
 • Toolbar layouts
 • Action buttons
 • Toolbar navigation buttons
 • Action views

Sliding Side-Menu

 • Setting the layout
 • Using navigation-drawer
 • Open/close triggers
 • App navigation

Advanced ListViews

 • Recap of list-views and adapters
 • BaseAdapter and its many subclasses
 • Implementing a custom adapter
 • Realizing a complex list-item layout with non-text elements
 • Using two or more list item types and how to render them
 • Infinit lists

Content Providers

 • What is a content provider and why use it
 • Some providers in the Android API
 • Accessing a provider
 • REST URIs
 • Query and fetching data
 • Insert, update and delete data
 • Permissions
 • Dictionary provider
 • Contacts provider
 • Calendar provider
SnabbFakta
Namn
Android Intermediate
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Android app-utvecklare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Android app-programmering
Teknisk miljö
 • En Android enhet (mobil och/eller platta), som kör Android verison 5.0 eller senare
 • En USB kabel att ansluta din Android enhet till din laptop
 • Android Studio, senaste versionen
 • Android SDK, senaste versionen
 • Java JDK, version 7
 • Windows
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Android Basics4 dagar Beginner
Android Advanced3 dagar Advanced
Schemalagd Kurs

Pris

18000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
Startdatum Plats
8 maj 2017 Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.