Kurs i

Android Intermediate

Denna kurs är en direkt fortsättning på vår uppskattade grundkurs i Android programmering och fókuserar på att fördjupa dina kunspaker i UI/UX programmering och användning av plattformstjänster.

Vi fördjupar kunskaper in UI programmering och visar hur du bygger appar med en toolbar/actionbar, sliding side-menu, fragments samt använder compat-support biblioteket.

Vi går vidare med Android komponenter vi inte hann med i grundkursen, såsom services, broadcast recivers, statusbar notification, användning av platform content providers med mera.

Detta får du lära dig på kursen
 • Anropa andra app via utgående intent, såsom skicka eport, starta kameran, visa en position på en karta, skicka sms med mera
 • Implementera bakgrundstjänster som startar automatiskt
 • Uppdatera statusraden med notifieringar
 • Kunna designa med fragments
 • Skapa app design med verktygslist and sidmeny
 • Skapa avancerade list-vyer
 • Kunna interagera med data-tjänster, såsom kontakter och kalendern
Innehåll

Intents

 • Recap of intents
 • Firing an outgoing intent
 • Alarm clock and timer events
 • Calendars events
 • Camera
 • Contacts
 • Emails
 • Maps
 • Musics
 • Notes
 • Phone calls
 • Search via Google
 • Opening settings
 • Sending SMS
 • Opening links in a browser
 • Responding to incomming intents
 • Intent filters

Services

 • What is a services and when are they needed
 • Life-cycle methods
 • Starting and stopping services
 • Foreground services
 • Message sending
 • Understanding power consumption and how to keep it low

Statusbar Notifications

 • Required components
 • Actions
 • Creating and removing a notification
 • Updating a notification
 • Showing a progress indicator

Broadcast Receivers

 • What is a broadcast receiver and when should they be used
 • Interseting system events, such as boot and power low
 • Starting a service from a receiver

The Android Support Library

 • Why use the support-lib
 • Choosing a version and installation
 • Overview features
 • How to use the support-lib in your app
 • Listening for incomming phone calls

Fragments

 • What is a fragment
 • Setting up re-usable fragments for different layouts and orientations
 • Fragment life-cycles

Toolbars

 • The history of actionbars that turned into toolbars
 • Toolbar layouts
 • Action buttons
 • Toolbar navigation buttons
 • Action views

Sliding Side-Menu

 • Setting the layout
 • Using navigation-drawer
 • Open/close triggers
 • App navigation

Advanced ListViews

 • Recap of list-views and adapters
 • BaseAdapter and its many subclasses
 • Implementing a custom adapter
 • Realizing a complex list-item layout with non-text elements
 • Using two or more list item types and how to render them
 • Infinit lists

Content Providers

 • What is a content provider and why use it
 • Some providers in the Android API
 • Accessing a provider
 • REST URIs
 • Query and fetching data
 • Insert, update and delete data
 • Permissions
 • Dictionary provider
 • Contacts provider
 • Calendar provider
SnabbFakta
Namn
Android Intermediate
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Android app-utvecklare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Android app-programmering
Teknisk miljö
 • En Android enhet (mobil och/eller platta), som kör Android verison 5.0 eller senare
 • En USB kabel att ansluta din Android enhet till din laptop
 • Android Studio, senaste versionen
 • Android SDK, senaste versionen
 • Java JDK, version 7
 • Windows
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Android Basics4 dagar Beginner
Android Advanced3 dagar Advanced
Schemalagd Kurs

Pris

18000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.