Mobile Apps Development kurser

Nu för tiden är valet svårt mellan att utveckla för en mobile plattform i taget eller för alla på en gång via hybrid app:ar. Vi ger dig valmöjligheter genom att erbjuda kurser i både Android App programmering och PhoneGap/Cordova med Ionic hybrid-app programmering.
Android Advanced kurs
Längd
3 dagar
Nivå
advanced
Mer information

Denna kurs tar vid där vår fortsättningskurs i Android slutar och fokuserar på kommunikation med webtjänster och användning av programmeringsbesparande open-source bibliotek.

Det finns många open-source bibliotek för Android utveckling, så vi går igenom hur du installerar och använder dessa. Här finns det en skarp skillnad mellan generella Java bibliotek och Android bibliotek med UI, som vi diskuterar ingående. Självklart kommer vi att kika på några utvalda och populära bibliotek, såsom Android-Annotations, Retrofit/OkHttp, ActiveAndroid ORM med flera.

Android Basics kurs
Längd
4 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Android är den snabbast växande mobila plattformen. Detta av flera skäl. Dels för att det är en rolig och produktiv plattform, men också för att det är lätt att utveckla företagsinterna appar för kunder och publicera dessa helt internt. Därför rankas Android som nästa stora konsult-område.

Denna kurs ger dig en bred överblick och alla kunskaper du behöver för att rent praktiskt bli produktiv med ett Android projekt direkt efter kursen. Detta gör vi genom att basera kursen på ett stort antal kompletta appar. Varje app fokuserar på ett visst huvudområde, men innehåller dessutom ett flertal egenskaper så att app:en blir komplett och helt fungerande.

Vi börjar ett avsnitt med att gå igenom grunderna över vad man behöver veta och var det finns mer information. Sedan går vi igenom källkoden för app:en som illustrerar teorin. Till sist, får du källkoden i mindre bitar, för att sammanfoga den på egen hand. Vanligtvis ingår att göra någon modifiering. På detta sätt hinner vi inom ett begränsat tidsutrymme betydligt längre än andra jämförbara kurser om Android programmering.

Android Intermediate kurs
Längd
3 dagar
Nivå
intermediate
Mer information

Denna kurs är en direkt fortsättning på vår uppskattade grundkurs i Android programmering och fókuserar på att fördjupa dina kunspaker i UI/UX programmering och användning av plattformstjänster.

Vi fördjupar kunskaper in UI programmering och visar hur du bygger appar med en toolbar/actionbar, sliding side-menu, fragments samt använder compat-support biblioteket.

Vi går vidare med Android komponenter vi inte hann med i grundkursen, såsom services, broadcast recivers, statusbar notification, användning av platform content providers med mera.