Kurs i

Linux Basics

Denna grundläggade kurs i Linux användning är till för dig som idag arbetar i en Windows miljö och behöver snabbt komma igång med att vara produktiv i en Unix/Linux terminal-miljö. Kursen är uppbyggd på en stor mängd små enkla praktiska övningar för att få så mycket ut av kursen som möjligt.

Detta får du lära dig på kursen
 • Hantera filer och kataloger
 • Filtrera och selektera data från program
 • Access andra datorer på ett säkert sätt
 • Installera program-paket
Innehåll

Background and Overview

Några ord om hur Unix och Linux evolverat över tiden.

Using Ubuntu Linux

Översikt av distributionen Ubuntu Linux

File and Directories

Hur filer och kataloger organiseras, samt genomgång av de vanligaste kommandona för detta
 • Listing files and directories
 • File names and paths
 • Removing files and creating files
 • Viewing files
 • Changing directory
 • Creating and removing directories
 • File system organization
 • File and directory permissions
 • Symbolic links
 • Using * ? {} in file names

Executables

Vad är en exekverbar fil och hur hittar man dessa
 • Where to find pgms, libs & cfgs
 • Environment variables
 • What is an executable
 • The variable PATH
 • Using ping

Redirections and Pipes

Hur du omdirigerar data till och från program, involverande filer och andra program
 • The 3 standard streams std(in|out|err)
 • Redirection to std(in|out)
 • Redirection from stdin
 • /dev/null and /dev/zero
 • Pipes
 • Combining std(out|err) from pipe
 • Common filter programs, such as grep

Using the BASH Shell

Hur du använder den vanligaste kommando-tolken
 • Aliases
 • Using ~/.bashrc
 • Sourcing a file with .
 • Shell variables
 • Changing the prompt
 • History

Editing Files

Olika sätt att ändra innehåll i filer, översikt av olika typer av editors
 • Overview of common text editors
 • gedit, emacs, nano, vi
 • Stream editors
 • Touch
 • Cut & Paste
 • Sort
 • AWK
 • Perl

Permissions and Ownership

Hur säkerhetssystemet fungerar i Ubuntu Linux
 • More about permissions
 • Using sudo
 • How to change sudo rights
 • The password files
 • Changing permissions
 • Changing ownership
 • Special permissions
 • suid/guid and sticky

Installing Packages

Om pakettering av program/bibliotekt och hur du installerar dessa
 • What is package
 • How to install programs and libraries using apt-get
 • Where to find/search packages
 • Performing upgrades
 • Removing installed packages

Remote Login

Hur du loggar in på andra datorer
 • What is SSH
 • Different way of granting access via SSH
 • Using the ssh client
 • Copying files with scp

Network Commands

Genomgång av några nätverks relaterade kommandon
 • telnet
 • ftp
 • netstat
 • ping
 • traceroute
 • nslookup
 • nc
SnabbFakta
Namn
Linux Basics
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och testare
Förkunskaper
Erfarna Windows användare
Teknisk miljö
 • Ubuntu Desktop @ VirtualBox
 • Windows
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
BASH Shell Scripts Programming1 dagar Intermediate
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.