Linux kurser

När det kommer till driftsättning av affärskritiska applikationer så är det Linux som gäller, därför är det viktigt att känna till hur man blir så produktiv som möjligt i den miljön.
Linux Basics kurs
Längd
2 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Denna grundläggade kurs i Linux användning är till för dig som idag arbetar i en Windows miljö och behöver snabbt komma igång med att vara produktiv i en Unix/Linux terminal-miljö. Kursen är uppbyggd på en stor mängd små enkla praktiska övningar för att få så mycket ut av kursen som möjligt.

BASH Shell Scripts Programming kurs
Längd
1 dagar
Nivå
intermediate
Mer information

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.