Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i BASH Scripts Programmering

Hur du skriver BASH shell scripts i Linux, med fokus på installation och driftssättning

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kunna använda BASH på ett effektivt sätt
 • Kunna skriva shell scripts för att utföra rutin-sysslor och konfigurera servrar
 • Kunna skapa pipelines av kommandon
Innehåll Expand All

Introduction

 • What is a shell
 • Different shells
 • What is a shell script
 • The shebang prefix
 • Magic numbers of files

Interactive BASH

 • Configuration
 • Chaning the prompt
 • The directory stack
 • Command history
 • Redirections
 • Pipelines
 • Job control
 • Command chains
 • Sub-shells
 • Inline commands

Shell Variables

 • Basic syntax
 • Substitution
 • Conditional substitution
 • Built-in shell variables
 • Arrays
 • Some special variables
 • Arithmetic operations
 • Shell regex

Shell Control Structures

 • The for loop
 • The while/until loop
 • The case statement
 • The if statement
 • Test expressions
 • File tests
 • Functions

Useful Commands

 • Filters
 • Disk system info
 • Archivers
 • Compressors
 • Web access
 • The /proc file system

Beyond BASH

 • AWK
 • Perl
 • Ruby
 • Groovy

Installing Servers

 • Apache HTTPd
 • Nginx
 • MySQL
 • Tomcat
 • Jenkins
 • Using NTP
 • Using GIT
SnabbFakta
Namn
BASH Shell Scripts Programming
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Programutvecklare
Förkunskaper
Erfarna Linux användare
Teknisk miljö
 • Ubuntu Desktop @ VirtualBox
 • Windows
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Jenkins CI/CD Server1 dagar Beginner
GIT Usage2 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.