Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Perl Programmering

Grundkurs i Perl programmering, med fokus på att snabbt bli produktiv

Perl är ett kolossalt mångsidigt språk och används för allt från snabba one-liners, effektiva system-skript till fullskaliga applikationer. Ett Perl skript exekverar imponerande snabbt och hanterar stora text massor utan problem.

I denna fullmatade kurs lär vi dig allt du behöver veta för att komma igång med egen programutveckling i Perl. Vi visar och diskuterar också ett urval av Perl program vi själva har skapat under alla våra otaliga konsultuppdrag.

Detta får du lära dig på kursen
 • Perl syntaxen
 • Olika sätt att anropa/använda Perl skript
 • Perl regex
 • Text hantering
 • Data typer
 • Effektiv I/O
 • Hantering av externa program-processer
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • What is Perl
 • Basic syntax
 • Installation of Perl

Setting up the Environment

 • Installing Perl
 • Installing Intellij
 • Installing the Camelcade plugin
 • Setting up a Perl project

Scalar Data Types

 • Perl variables, understanding '$'
 • Integral and floating-point values
 • Text strings
 • Text substitution (interpolation)
 • Operators
 • Simple I/O

Composite Data TYpes

 • Arrays & List data
 • Array operators
 • Understanding scalar vs array context
 • Associative arrays
 • Operators for associative arrays
 • Simpler I/O using arrays
 • How to use <STDIN>

Regex

 • What is regular expression (regex)
 • Patterns
 • Basic regex syntax
 • Understanding pattern groups
 • Regex operators
 • Regex options, such as case-insensitive matching
 • Regex substitution
 • Split / join

Functions

 • Overview of built-in functions
 • Writing your own functions
 • Understanding scope and local variables
 • What can you return from a Perl function
 • Passing parameters to a sub

Statements

 • If statement
 • Loops
 • Jumping using next / last
 • Suffix statements, such as 'unless'
 • Logical expressions using ‘&&’, ‘||’ och ‘?:’

Accessing Files

 • Opening a file for reading or writing
 • Accessing opened files using handles
 • Reading from or writing to external processes
 • Using the handy backtick operator '`'

Case Studies

Här diskuterar vi några av de Perl program vi skrivit för olika kunder genom åren.

References

Vad är referenser och hur de kan användas för parameteröverföring, returvärden och varför detta utgör fundamentet för att skapa egna datatyper

 • What is a reference
 • Taking a reference to a scalar value
 • References to lists
 • References to maps
 • Nested data structures

Closures

 • References to functions
 • Anonymous data lists and maps
 • Anonymous functions and closures
 • Stacked function invocations
 • Schwartzian transformations

Modules

Genomgång av modulbegreppet och hur du skapar och använder egna moduler

 • What is a module
 • Using require
 • Understanding @INC
 • Packages and namespaces

Standard Perl Modules

Översikt av typiska moduler i Perl distributionen och hur du använder dem

CPAN

Översikt av detta omfångsrika arkiv av Perl moduler och hur du använder CPAN moduler

Objects

Hur du designar object-orienterade program i Perl

 • What do we mean with object-oriented programming
 • How to create the illusion of classes and objects in Perl
 • Instance data
 • Methods
 • Constructors
 • Getters and setters

Advanced Object-Orientation i Perl

 • Destructors
 • Inheritance
 • Using class generators

Testing

 • What do we mean by unit testing
 • Overview of test modules in CPAN
 • Understanding TAP
 • Writing a test
 • Running a test suite

Perl from the Trenches

Diskussion om några större Perl projekt vi har deltagit i under åren.

SnabbFakta
Namn
Perl
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter av script programming och/eller något programmeringsspråk
Teknisk miljö
 • Perl 5, via cygwin, ActiveState, StrawberryPerl för Windows
 • Perl 5, tillgängligt i Ubuntu Linux
 • En text editor för programutveckling
Schemalagd Kurs

Pris

19 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.