Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i TypeScript

Praktiskt inriktad kurs på att komma igång med att programmera i TypeScript, för Angular, Ionic med flera ramverk

TypeScript är på god väg att uppdatera och ändra hur vi implementerar webb applikationer till det bättre. I och med att Google valde att basera den nya helt omskrivna versionen av Angular på TypeScript så har språket fått ett enormt uppsving.

Det är vår egen fasta övertygelse att har du väl börjat programmera i TypeScript, så känns det väldigt trist att gå tillbaka till ren JavaScript. På denna kurs kommer du se alla fördelarna med att använda TypeScript för såväl server-side (kod kör på server) som client-side (kod kör i browser).

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå fördelarna med att använda typstöd
 • Skapa robusta funktioner och klasser
 • Skapa och använda subklasser, interface, abstrakta classer
 • Använda generiska funktioner och klasser
 • Använda moduler för att skapa struktur i stora programprojekt
 • Bygga såväl server-side som client-side TS projekt
 • Skriva och exekvera test
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • History
 • Backing corporations
 • Language properties
 • JS ECMA versions
 • The TS playground
 • Installation

Building TS Projects

 • The TS compiler
 • Compiler configuration
 • Understanding the generated output
 • Output formats
 • Using ts-node

Basics Typing

 • Scalar types such as Boolean, Numbers, String
 • Composite types such as Array, Tuple, Enum
 • Special types such as Any, Void, Null, Undefined
 • Type casts and type assertions
 • Type aliases
 • Union types
 • String literal types
 • Tagged unions

Functions

 • Commonalitites with JS
 • Fat arrows or lambda expressions
 • Function paramters
 • Default parameters
 • Optional parameters
 • Rest parameters
 • Function overloading

Classes

 • Class syntax
 • Constructors
 • Member functions
 • Member variables
 • Readonly members
 • Public and private visibility
 • Parameter member defintions
 • Assessor functions
 • Static members

Extended Classes

 • Extended classes
 • Using the super keyword
 • Protected visibility
 • Abstract classes

Interfaces

 • What is an interface
 • Defining an interface
 • Implementing an interface
 • Extended interfaces
 • Optional members
 • Passing object literals to interface type parameters
 • Function type interfaces
 • Indexable types
 • Mixins

Generic Classes

 • What is a generic type
 • Syntax for generic functions
 • Syntax for generic classes
 • Type instantiation
 • Type parameter constraints

Modules

 • What is a module
 • Module declations
 • Exports
 • Module usage
 • Imports
 • Default exports
 • Generated JS code for modules
 • CommonJS, AMD, UMD, SsystemJS, ES6
 • Namespaces
 • Module resolution

Annotations/Decorators

 • What is a decorator/annotation
 • Applying decorators
 • Decorator evaluation
 • Usage of decorators

Specifying Types for JS Code

 • Why defining types for existing JS libraries
 • Declaration file format
 • JS library type definition repositories
 • Typings
 • DefinitelyTyped
 • How use external type definitions

TS Applications

 • Build tools
 • Using GulpJS
 • Using TS in the browser
 • Babel
 • Browserify
 • Webpack
SnabbFakta
Namn
TypeScript
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Programmerare som snabbt vill lära sig TypeScript
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript
Teknisk miljö
 • NodeJS, NPM, TypeScript, GulpJS
 • En text editor (såsom MS Visual Code) eller IDE (såsom WebStorm)
 • En modern webbläsare såsom Google Chrome eller Firefox
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
JavaScript3 dagar Beginner
NodeJS2 dagarAdvanced
GulpJS for Web Apps2 dagar Intermediate
Angular Web App Development3 dagarIntermediate
Ionic Hybrid Mobile Apps3 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.