Smart kurs från Ribomation om

Kurs i JavaScript

Praktisk kurs i modern JavaScript programmering för både client-side och server-side

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå hur objekt modellen (prototype) fungerar
 • Förstå hur funktionsuttryck (lambda) fungerar
 • Förstå hur språkets typsystem fungerar
 • Undvika vanliga fallgropar
 • Kunna använda ES6
 • Kunna förstå och programmera asynkrona program
 • Kunna skriva och exekvera enhetstest
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • History
 • Brendan Eich
 • Why the name JavaScript, when it's not Java
 • What is ECMAscript and ES*
 • Upcoming releases
 • How to run JavaScript from the command line
 • How to run JavaScript in a browser
 • Installation of NodeJS and NPM

Basic Syntax

 • Program structure
 • Expressions and statements
 • Variables
 • Operators
 • Literals
 • Control structures
 • Syntactic pitfalls

Types

 • Boolean values
 • Falsy and truthy
 • Numbers
 • Text strings
 • Regex
 • Array
 • Objects
 • The typeof operator
 • Type conversion rules for operator ==
 • Why it is better to always use operator ===
 • Type conversion pitfalls

Functions

 • Function statement
 • Function invocation
 • Parameter passing
 • Recursive functions
 • Function reference
 • Function expression a.k.a. lambda/closure
 • Scope rules
 • Free variables
 • Immediately invoked function expression (IIFE)
 • The module pattern

Built-in Functions

 • String functions
 • Functions using regex
 • Date functions
 • Array functions
 • Streaming expressions using filter/map/reduce transformers

The JS Object Model

 • The prototype model
 • Class-like objects
 • Using new
 • Understanding this
 • Inheritance

JS in the Browser

 • Understanding DOM and BOM
 • DOM elements & attributes
 • Element lookup
 • Element manipulation
 • Window manipulation
 • Navigation

Brief about AJAX

 • Understanding HTTP
 • What is AJAX
 • What is REST
 • Using XMLHttpRequest
 • Brief about REST servers

ES6

 • Features
 • Browser support
 • Default parameters
 • Multi-assignment
 • Spread operator
 • Set & Map data-structures
 • Lambda expressions
 • Classes
 • Getters & Setters
 • Inheritance
 • Modules
 • Iterators
 • Generators
 • Co-routines

Asynchronous Execution

 • What is asynchronous execution
 • Using calls-backs
 • Understanding promises
 • Working with promise chains
 • Async functions using await in ES6
 • Handling errors with async/await

JavaScript Execution Model

 • JavaScript engines
 • Understanding the call-stack and stack-frames
 • Invocation of asynchronous function blocks
 • The event-loop
 • A model for understanding how JS executes
 • Using Loupe to visualize JS execution

JSON and YaML

 • Generating JSON
 • Parsing JSON
 • JSON as a data representation format
 • How YaML related to JSON
 • Parsing YaML and generating JSON

Unit testing

 • What is unit testing
 • Test runners, like Karma and Chutspah
 • Test specification libraries, like Jasmine and Mocha
 • Test assertion libraries, like Chai
 • Test frameworks, like QUnit

Introduction to NodeJS

 • What is NodeJS
 • Google V8 JS engine, EcmaScript, NodeJS
 • Sample NodeJS
 • NPM - the package manager
 • GulpJS - the build tool
 • Bower - the library manager
 • Yeoman - the skeleton and snippet manager

Transpiled languages

 • CoffeeScript
 • TypeScript
 • GrooScript
 • Using the Babel transpiler
SnabbFakta
Namn
JavaScript
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare som snabbt vill lära sig programmera JavaScript
Förkunskaper
Programmeringserfarenhet i något program/scrip-språk
Teknisk miljö
 • NodeJS
 • En text editor (såsom MS Visual Code) eller IDE (såsom WebStorm)
 • En modern webbläsare såsom Google Chrome eller Firefox
Schemalagd Kurs

Pris

19 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
2018-02-07Stockholm City
2018-03-07 Stockholm City
2018-03-26Stockholm City
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
TypeScript 2 dagarIntermediate
NodeJS2 dagarAdvanced
GulpJS for Web Apps2 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.