JavaScript kurser

JavaScript är ett av de mest använda och populära språken på grund av dess betydelse för utveckling av moderna webb- och hybrid-mobil applikationer, men också som ett språk för server-side med NodeJS och den rikthaltiga floran av byggverktyg baserade på detta. Agil programutveckling handlar primärt om att undanröja allt som distrahera
JavaScript Basics kurs
Längd
2 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.