Kurser och utbildningar för verksamma programmerare

Kurser i JavaScript programmering

JavaScript är ett av de mest använda och populära språken på grund av dess betydelse för utveckling av moderna webb- och hybrid-mobil applikationer, men också som ett språk för server-side med NodeJS och den rikthaltiga floran av byggverktyg baserade på detta.
JavaScript kurs
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

NodeJS kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

NodeJS har på mindre än ett decenium fullständigt ändrat perceptionen av JavaScript och vad det kan användas för. Plattformen har klart kommit att starkt utmana Java som applikations utvecklings platform.

Ett vanligt begrepp är full-stack development , som innebär användning av JS på browser-client sidan i form av SPA ramverk som Angular, användning av JS på server sidan i form av ExpressJS REST web services servrar och använding av JS/JSON i databasen i form av MongoDB med flera.

TypeScript kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

TypeScript är på god väg att uppdatera och ändra hur vi implementerar webb applikationer till det bättre. I och med att Google valde att basera den nya helt omskrivna versionen av Angular på TypeScript så har språket fått ett enormt uppsving.

Det är vår egen fasta övertygelse att har du väl börjat programmera i TypeScript, så känns det väldigt trist att gå tillbaka till ren JavaScript. På denna kurs kommer du se alla fördelarna med att använda TypeScript för såväl server-side (kod kör på server) som client-side (kod kör i browser).