Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i JUnit Enhetstester

Hur du snabbt kommer igång med att skriva enhetstester i JUnit

Enhetstestning (unit testing) är idag en förutsättning för att upprätthålla hög programkods-kvalitet. Du får lära dig om JUnit bibliotektet, hamcrest matchers, hur man använder mock-objects och mycket mera under denna fullmatade kursdag.

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning och önskar snabbt bli produktiv.

Detta får du lära dig på kursen
 • Principerna för enhetstestning
 • Principerna för test-driven-development (TDD)
 • JUnit biblioteket
 • Annoteringar
 • Assertions och matchers
 • Principen för mock objects och användning av Mockito
 • JUnit med bygg verktyg som Maven och Gradle
 • Andra ramverk baserade på JUnit
Innehåll Expand All

Unit Testing and Test-Driven Development

 • Background of JUnit
 • What is a unit test
 • What is an integration test
 • What other form of tests are there
 • What is TDD (Test-Driven Development)
 • Installation of JUnit

Basic JUnit Usage

 • Test methods
 • Test method annotations
 • Using test assertions
 • Running inside IntelliJ (or your favorite IDE)
 • Compiling and running tests from the command-line

Life-Cycle Methods

 • Before / After annotations
 • BeforeClass / AfterClass annotations
 • Dealing with heawy-weight resources

Test Variants

 • How to test that an exception is thrown
 • How to set a test timeout
 • How to (temporary) ignore tests
 • Using assumptions

Build Tool Support

 • Testing with Maven
 • Testing with Gradle

Hamcrest Matchers

 • Using assertThat()
 • Overview of various matchers
 • Some typical use cases

Test Runners

 • What is a test runner
 • Using parameterized tests

Mock Objects

 • What is a mock object and why you want to use it
 • Overview of some mock-objects libraries
 • Using Mockito
 • Creating mock objects
 • Setting up the expected behaviour of the test's surrounding
 • Verifying the outcome
 • Argument matchers
 • Mock annotation
 • Stubbing
 • Spying

JUnit Rules

 • What is a rule
 • How to apply exiting rules
 • How to write your own rule

Frameworks Based on JUnit

An overview of some interesting frameworks augmenting JUnit in various aspects or domains

Other Testing Frameworks

JUnit is not the one and only testing framework. Here we presents some alternatives.

SnabbFakta
Namn
JUnit Tests
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Vana och erfarenhet av Java programmering
Teknisk miljö
 • JetBrains Intellij IDEA, senaste versionen
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Windows
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Java Basics4 dagar Beginner
Java Intermediate3 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.