Kurs i

Java for REST Web Services Apps

Webbtjänster baserade på REST principen är det moderna sättet att hantera servertjänster. I denna kurs får du lära dig både att hantera klient-sidan såväl som att designa och implementera server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå hur REST fungerar och hur det skiljer sig mot klassisk web service
 • Anropa web services från kommandoraden
 • Hantera XML och JSON
 • Använda Java klienter för att anropa REST web services
 • Designa och implmentera REST web service server
 • Hantera autentisering via JWT
Innehåll

Web Services Overview

 • What is a web service
 • Understanding HTTP
 • Why SOAP turned out to be a bad idea
 • What is REST and why is it better than RPC encoded in fat-XML
 • XML vs JSON payload

Using cURL and BASH Resty

 • What is curl
 • How to use curl for HTTP operations
 • How to install and use Resty
 • Setting up the target REST WS server
 • Performing REST client invocations

Payload Encoding

 • Open-source libraries for XML
 • Open-source libraries for JSON
 • Overview of Simple XML
 • Parsing XML
 • Generating XML
 • Overview of GSON
 • Parsing JSON
 • Generating JSON
 • Using CSV as the payload encoding
 • Using Java Properties format as the payload encoding

Java I/O

 • Overview of java.io
 • Overview of java.nio
 • Overview of java.net

HTTP Client Invocations

 • Class URL
 • Class URLConnection
 • Class HttpURLConnection
 • Fetching data via HTTP GET
 • Pushing data via HTTP POST
 • Using HTTP PUT/PATCH/DELETE
 • Overview of Apache HttpClient

Using Java Resty Client

 • Overview of Java Resty
 • Installation of resty
 • Invoking REST services using Resty

Using Java Spark REST Server

 • Overview of Spark
 • Installation of spark
 • Setting up routes
 • Handling JSON payload in the response
 • Handling JSON payload in the request
 • Designing CRUD REST operations
 • Dealing with exceptions
 • Best pratices

Authentication using JWT

 • What is a web token
 • How does JWT authentication work
 • Installation of jjwt
 • Using Java JWT
 • Typical use cases
 • Augmenting spark with an JWT authentication filter
 • Authentication online services

Authentication using OATH and a 3rd party

 • What is OAUTH
 • How can a user logon to my site by authenticating somewhere else
 • Installing of SocialAuth Java library
 • Using Google as the provider
 • Using GitHub as the provider
 • Setting up spark for 3rd party authentication
SnabbFakta
Namn
Java for REST Web Services Apps
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter av att utveckla professionella Java program
Teknisk miljö
 • Java JDK, version 8
 • Cygwin
 • En texteditor för programutveckling
 • JetBrains IntelliJ IDEA, senaste versionen
 • Windows
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Java Basics4 dagarBeginner
Java Intermediate3 dagar Intermediate
Java Threads and Concurrent Programming 2 dagarAdvanced
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
Startdatum Plats
4 maj 2017 Stockholm City
18 maj 2017 Stockholm City
19 jun 2017 Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.