Kurs i

Java for REST Web Services Apps

Webbtjänster baserade på REST principen är det moderna sättet att hantera servertjänster. I denna kurs får du lära dig både att hantera klient-sidan såväl som att designa och implementera server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå hur REST fungerar och hur det skiljer sig mot klassisk web service
 • Anropa web services från kommandoraden
 • Hantera XML och JSON
 • Använda Java klienter för att anropa REST web services
 • Designa och implmentera REST web service server
 • Hantera autentisering via JWT
Innehåll

Web Services Overview

 • What is a web service
 • Understanding HTTP
 • Why SOAP turned out to be a bad idea
 • What is REST and why is it better than RPC encoded in fat-XML
 • XML vs JSON payload

Using cURL and BASH Resty

 • What is curl
 • How to use curl for HTTP operations
 • How to install and use Resty
 • Setting up the target REST WS server
 • Performing REST client invocations

Payload Encoding

 • Open-source libraries for XML
 • Open-source libraries for JSON
 • Overview of Simple XML
 • Parsing XML
 • Generating XML
 • Overview of GSON
 • Parsing JSON
 • Generating JSON
 • Using CSV as the payload encoding
 • Using Java Properties format as the payload encoding

Java I/O

 • Overview of java.io
 • Overview of java.nio
 • Overview of java.net

HTTP Client Invocations

 • Class URL
 • Class URLConnection
 • Class HttpURLConnection
 • Fetching data via HTTP GET
 • Pushing data via HTTP POST
 • Using HTTP PUT/PATCH/DELETE
 • Overview of Apache HttpClient

Using Java Resty Client

 • Overview of Java Resty
 • Installation of resty
 • Invoking REST services using Resty

Using Java Spark REST Server

 • Overview of Spark
 • Installation of spark
 • Setting up routes
 • Handling JSON payload in the response
 • Handling JSON payload in the request
 • Designing CRUD REST operations
 • Dealing with exceptions
 • Best pratices

Authentication using JWT

 • What is a web token
 • How does JWT authentication work
 • Installation of jjwt
 • Using Java JWT
 • Typical use cases
 • Augmenting spark with an JWT authentication filter
 • Authentication online services

Authentication using OATH and a 3rd party

 • What is OAUTH
 • How can a user logon to my site by authenticating somewhere else
 • Installing of SocialAuth Java library
 • Using Google as the provider
 • Using GitHub as the provider
 • Setting up spark for 3rd party authentication
SnabbFakta
Namn
Java for REST Web Services Apps
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter av att utveckla professionella Java program
Teknisk miljö
 • Java JDK, version 8
 • Cygwin
 • En texteditor för programutveckling
 • JetBrains IntelliJ IDEA, senaste versionen
 • Windows
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Java Basics4 dagarBeginner
Java Intermediate3 dagar Intermediate
Java Threads and Concurrent Programming 2 dagarAdvanced
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.