Smart kurs från Ribomation om

Grundkurs i Java

Grundkurs i Java programmering

Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen
 • Känna till de grundläggande språkdelarna av Java
 • Kunna skriva Java program som använder container-typer
 • Förstå att använda lambda uttryck
 • Kunna skriva program som hanterar filer
 • Kunna skapa exekverbara JAR-filer
Innehåll

Background and Overview

 • Language evolution & Versions
 • Editions & Distributions
 • Vendors & Implementations
 • Documentations

Compilation & Execution of a Java Program

 • The syntax at a glance
 • A typical Java program
 • How to compile
 • How to execute
 • Directory structure of sources and classes

Data Types & Operators

 • Line and block comments
 • Identifiers
 • Reserved words
 • Variables
 • Integral data-types and literals
 • Floating-point data-types and literals
 • Boolean
 • Characters
 • Strings
 • Arrays
 • Enums
 • Arithmetic operators
 • Assignment expression operators
 • Relational operators
 • Logical operators
 • Conditional operator

Statements & Functions

 • Function declarations
 • Static functions
 • If statements
 • While loops
 • For loops
 • For-each loops
 • Break & continue
 • Switch statements
 • Overloaded functions
 • Generic functions
 • Printing to the console
 • Reading data from the console

Classes

 • Data abstraction and the idea of classes
 • Syntax
 • Visibility
 • Constructors
 • Member variables
 • Initialization
 • Pointers in Java
 • Pointer this
 • Null pointers
 • Function toString
 • Static members

Extended Classes

 • Extendable strategies and the idea of inheritance
 • Syntax
 • What do we mean by inheritance
 • Creating sub-class objects
 • Dynamic binding of function calls
 • Class java.lang.Object

Interfaces

 • Abstract functions and classes
 • Interfaces
 • The purpose of using interfaces in Java

Inner Classes

 • Inner classes
 • Static inner classes
 • Anonymous classes
 • Class constructors
 • Anonymous constructors
 • Enum classes

Exceptions

 • What is an exception
 • Throwing and catching exceptions
 • Understanding the flow of control
 • Stack traces
 • Checked and unchecked exceptions
 • JVM errors
 • Standard exception classes

Generic Classes

 • What is a generic class
 • Syntax
 • Generic interfaces

Lambda Expressions

 • What is a lmabda expression
 • What is a functional interface
 • Basic syntax
 • Various use cases

Text Manipulations

 • String
 • StringBuilder
 • Formatter
 • Pattern & Matcher

Date & Times

 • Date
 • Calendar
 • Typical idioms for date-time manipulations
 • Overview of the date-time support in Java 8

Collections

 • Overview of interfaces and implementing classes
 • List & Array-/LinkedList
 • Map & Hash-/TreeMap
 • Properties
 • Overview of how to use collection streams in Java 8

File I/O

 • Text-oriented I/O
 • Reader & Writer
 • File
 • Typical I/O idioms
 • Binary I/O
 • Input-/OutputStream

Java Applications

 • Understanding the class-path
 • JAR files
 • Packing a library into a JAR file
 • Using 3rd party JAR files
 • Making a JAR file executable
SnabbFakta
Namn
Java Basics
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Teknisk miljö
 • Java JDK, senaste versionen
 • En texteditor för programutveckling
 • JetBrains IntelliJ IDEA, senaste versionen
 • Windows
Dela
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Java Intermediate 3 dagarIntermediate
Java Threads and Concurrent Programming2 dagarAdvanced
Java for REST Web Services Apps2 dagarAdvanced
Schemalagd Kurs

Pris

24 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
2017-12-04Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.