Kurs i

Java Basics

Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen
 • Känna till de grundläggande språkdelarna av Java
 • Kunna skriva Java program som använder container-typer
 • Förstå att använda lambda uttryck
 • Kunna skriva program som hanterar filer
 • Kunna skapa exekverbara JAR-filer
Innehåll

Background and Overview

 • Language evolution & Versions
 • Editions & Distributions
 • Vendors & Implementations
 • Documentations

Compilation & Execution of a Java Program

 • The syntax at a glance
 • A typical Java program
 • How to compile
 • How to execute
 • Directory structure of sources and classes

Data Types & Operators

 • Line and block comments
 • Identifiers
 • Reserved words
 • Variables
 • Integral data-types and literals
 • Floating-point data-types and literals
 • Boolean
 • Characters
 • Strings
 • Arrays
 • Enums
 • Arithmetic operators
 • Assignment expression operators
 • Relational operators
 • Logical operators
 • Conditional operator

Statements & Functions

 • Function declarations
 • Static functions
 • If statements
 • While loops
 • For loops
 • For-each loops
 • Break & continue
 • Switch statements
 • Overloaded functions
 • Generic functions
 • Printing to the console
 • Reading data from the console

Classes

 • Data abstraction and the idea of classes
 • Syntax
 • Visibility
 • Constructors
 • Member variables
 • Initialization
 • Pointers in Java
 • Pointer this
 • Null pointers
 • Function toString
 • Static members

Extended Classes

 • Extendable strategies and the idea of inheritance
 • Syntax
 • What do we mean by inheritance
 • Creating sub-class objects
 • Dynamic binding of function calls
 • Class java.lang.Object

Interfaces

 • Abstract functions and classes
 • Interfaces
 • The purpose of using interfaces in Java

Inner Classes

 • Inner classes
 • Static inner classes
 • Anonymous classes
 • Class constructors
 • Anonymous constructors
 • Enum classes

Exceptions

 • What is an exception
 • Throwing and catching exceptions
 • Understanding the flow of control
 • Stack traces
 • Checked and unchecked exceptions
 • JVM errors
 • Standard exception classes

Generic Classes

 • What is a generic class
 • Syntax
 • Generic interfaces

Lambda Expressions

 • What is a lmabda expression
 • What is a functional interface
 • Basic syntax
 • Various use cases

Text Manipulations

 • String
 • StringBuilder
 • Formatter
 • Pattern & Matcher

Date & Times

 • Date
 • Calendar
 • Typical idioms for date-time manipulations
 • Overview of the date-time support in Java 8

Collections

 • Overview of interfaces and implementing classes
 • List & Array-/LinkedList
 • Map & Hash-/TreeMap
 • Properties
 • Overview of how to use collection streams in Java 8

File I/O

 • Text-oriented I/O
 • Reader & Writer
 • File
 • Typical I/O idioms
 • Binary I/O
 • Input-/OutputStream

Java Applications

 • Understanding the class-path
 • JAR files
 • Packing a library into a JAR file
 • Using 3rd party JAR files
 • Making a JAR file executable
SnabbFakta
Namn
Java Basics
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Teknisk miljö
 • Java JDK, senaste versionen
 • En texteditor för programutveckling
 • JetBrains IntelliJ IDEA, senaste versionen
 • Windows
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Java Intermediate3 dagar Intermediate
Java Threads and Concurrent Programming 2 dagarAdvanced
Java for REST Web Services Apps2 dagarAdvanced
Schemalagd Kurs

Pris

24000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.