Smart kurs från Ribomation om

Grundkurs i Java

Grundkurs i Java programmering

Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan.

Detta får du lära dig på kursen
 • Känna till de grundläggande språkdelarna av Java
 • Kunna skriva Java program som använder container-typer
 • Förstå att använda lambda uttryck
 • Kunna skriva program som hanterar filer
 • Kunna skapa exekverbara JAR-filer
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • Language evolution & Versions
 • Editions & Distributions
 • Vendors & Implementations
 • Documentations

The Language

The language syntax, data types and statements.

Compilation & Execution of a Java Program

 • The syntax at a glance
 • A typical Java program
 • How to compile
 • How to execute
 • Directory structure of sources and classes

Data Types & Operators

 • Line and block comments
 • Identifiers
 • Reserved words
 • Variables
 • Integral data-types and literals
 • Floating-point data-types and literals
 • Boolean
 • Characters
 • Strings
 • Arrays
 • Enums
 • Arithmetic operators
 • Assignment expression operators
 • Relational operators
 • Logical operators
 • Conditional operator
 • Printing to the console

Statements

 • If statements
 • While loops
 • For loops
 • For-each loops
 • Break & continue
 • Switch statements
 • Imports of classes
 • Reading data from the console

Functions

 • Function declarations
 • Static functions
 • Overloaded functions

Classes

Syntax and usage.

Class Syntax

 • Data abstraction and the idea of classes
 • Syntax
 • Visibility
 • Constructors
 • Member variables
 • Initialization
 • Pointers in Java
 • Pointer this
 • Null pointers
 • Function toString
 • Static members

Extended Classes

 • Extendable strategies and the idea of inheritance
 • Syntax
 • What do we mean by inheritance
 • Creating sub-class objects
 • Dynamic binding of function calls
 • Usage of @override
 • Final methods
 • Abstract functions and classes

Interfaces

 • Interfaces
 • The purpose of using interfaces in Java
 • Interface constants
 • Static interface functions
 • Default interface functions

Exceptions

 • What is an exception
 • Throwing and catching exceptions
 • Understanding the flow of control
 • Stack traces
 • Checked and unchecked exceptions
 • JVM errors
 • Standard exception classes

Inner Classes

 • Inner classes
 • Static inner classes
 • Anonymous classes
 • Class constructors
 • Anonymous constructors
 • Function finalize()

Special Classes

 • Enum classes
 • Wrapper types
 • Conversion functions
 • Autoboxing
 • Class java.lang.Object
 • Class java.lang.Class
 • Class loading

Generic Classes

 • Generic functions
 • Generic classes
 • Generic interfaces
 • Type restrictions

Lambda Expressions

 • What is a lmabda expression
 • What is a functional interface
 • Basic syntax
 • Various use cases
 • Instrance method reference
 • Static method reference
 • Constructor method reference
 • Lambda oriented functional interfaces

Annotatations

 • What is an annotation
 • Usage of annotations in various libraries
 • Syntax
 • Default values
 • Single value attribute
 • Specifing annotation placements
 • Keeping annotations until run-time

The Library

The most used parts of the large standard library.

Text Manipulations

 • String
 • StringBuilder
 • Pattern & Matcher
 • Regex support in java.lang.String
 • Class Formatter
 • Class SimpleDateFormatter

Date & Times

 • Date
 • Calendar
 • Typical idioms for date-time manipulations
 • Overview of the date-time support in Java 8
 • Calendar Builder

Collections

 • Overview of interfaces and implementing classes
 • List & Array-/LinkedList
 • Map & Hash-/TreeMap
 • Understanding the for-each loop
 • Utility classes
 • Ordering of objects
 • Queue
 • Iterator
 • Class Properties
 • Class PropertyResourceBundle

Input & Output

 • Text-oriented I/O
 • Reader & Writer
 • File
 • Typical I/O idioms
 • Binary I/O
 • Input-/OutputStream
 • Serialization
 • Class java.io.File
 • Path & Paths
 • Utility class java.nio.file.Files

Pipeline Streams

 • What is a pipeline stream
 • The anatomy of a pipeline
 • Stream sources
 • Bounded streams
 • Aggregators
 • Collectors
 • Collection aggregation
 • String element joining
 • Understanding reduce()
 • Function filter()
 • Function map()
 • Sorting
 • Other filters

Develoment

Brief about how to develop Java applications

JARs & DOCs

 • Understanding JAR files
 • Setting the class-path
 • Packing a library into a JAR file
 • Executable JARs
 • Understading JavaDocs
 • Running javadoc

Build Tools

 • What is a build toll
 • Typical build tool tasks
 • Evolution of Java build tools
 • What is a dependency
 • What is an artefact repository
 • How to find 3rd party open-source libraries
 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact repository server
 • Contemporary development work-flow
 • Brief introduction to Gradle

Applications Types

 • Applications with GUI
 • Java Web Start
 • Servets & JSP
 • EJB
 • REST WS applications
 • Tests
SnabbFakta
Namn
Java Basics
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Teknisk miljö
 • Java JDK, senaste versionen
 • En texteditor för programutveckling
 • JetBrains IntelliJ IDEA, senaste versionen
 • Windows
Schemalagd Kurs

Pris

24 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
2018-01-09Stockholm City
2018-02-05 Stockholm City
2018-03-06Stockholm City
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Java Intermediate3 dagarIntermediate
Java Threads and Concurrent Programming2 dagarAdvanced
Java for REST Web Services Apps2 dagarAdvanced
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.