Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Spock Unit Tests

Hur du snabbt kommer igång med att skriva testprogram med hjälp av Groovy Spock ramverk

Spock är ett ramverk för att skriva test både för Java och Groovy applikationer. Spock är konstruerat för att tillhandahålla en DSL (Domain Specific Language) dedikerad för testning med konstruktioner som data-tables och mock specifikationer.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kunna skriva Spock test
 • Kunna skiva test med data-tabeller
 • Kunna skriva test mock-objekt
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • What is unit testing
 • Traditional testing in the Java world
 • Unit testing with Groovy
 • The Spock game changer
 • Installing Spock
 • The Spock web console

Groovy Primer

 • Why Groovy cvan be considered Java++
 • Simpler syntax
 • Groovy data-strycture literals
 • Groovy operators
 • Closures, aka lambda expressions
 • How Groovy improved the Java API

Basic Spock

 • Specifications
 • Structure of a test
 • Setup blocks
 • When/Then blocks
 • Understanding assertion conditions
 • Interpreting failed tests
 • Asserting exceptions

More Spock

 • Expect blocks
 • Fixture methods
 • Cleanup blocks
 • Helper methods

Data-Driven Testing

 • Where blocks
 • Data tables
 • Result columns
 • Unrolling
 • Data pipes

Mock Objects

 • What is a mock object
 • Creating spock mocks
 • Defining interactions
 • Cardinality
 • Constraints
 • Argument matching
 • Verification
 • Stubbing and Stubs

Extensions

 • Annotations
 • Ignore annotations
 • Requires
 • Stepwise
 • Timeout
 • AutoCleanup
 • Title
SnabbFakta
Namn
Spock Tests
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Erfarenhet och vana av Java programmering och JUnit
Teknisk miljö
 • Groovy, senaste versionen
 • Spock, senaste versionen
 • JetBrains Intellij IDEA, senaste versionen
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Windows
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Groovy Basics2 dagar Beginner
Grails for Web Apps3 dagarBeginner
JUnit Tests 1 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.