Smart kurs från Ribomation om

Kurs i Groovy

Grundkurs i Groovy programmering

Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är Java++. Det är väldigt enkelt att från ett Java program börja med Groovy och steg-för-steg göra det mysigare (eng. groovy=mysig). Det intressanta med en sådan övning är att se hur mycket "onödig" kod det finns i ett Java program. Det är också mycket enkelt att bädda in Groovy i en befintlig Java applikation

Detta får du lära dig på kursen
 • Använda Groovy's datatyper och operatorer
 • Använda Groovy closures
 • Tillämpa meta-programmering
 • Använda och skapa Groovy builders
 • Processa XML och JSON
Innehåll

Background and Overview

 • What are JVM languages
 • Why is Groovy so much better than Java
 • Installation of Groovy

Basic Syntax

 • Skip semicolons and stuff
 • Duck typing
 • Groovy strings
 • Groovy beans

Groovy Data-Types

 • Lists
 • Maps
 • Ranges
 • Regexes

Groovy Operators

 • Null-catch operator
 • Elvis operator
 • Spread operator
 • Spaceship operator
 • as operator
 • Operator överlagring
 • The versatile switch statement

Closures

 • What is a closure
 • Syntax
 • How to deal with free variables
 • Higher order functions
 • Currying

Meta-Programming

 • Inspection
 • Groovy meta-class
 • How to add new functions to old classes
 • How to implement dynamic methods
 • Use of expandos
 • Use of GPath

The Groovy Enhanced Java API

 • Overview
 • Iteration methods
 • Text manipulation
 • Dates and times
 • Easy file handling
 • Threads and processes

Groovy Annotations

 • Overview of AST processing
 • ToString
 • EqualsAndHashCode
 • TupleConstructor
 • Canonical
 • Immutable
 • Singleton
 • Delegate
 • AutoExternalize
 • Log, Log4j, Slf4j
 • ThreadInterrupt, TimesInterrupt
 • WithReadLock, WithWriteLock
 • Trampoline
 • Memoize

Grape

 • How to download and cache 3:rd party libraries
 • Grape annotations
 • Configuration

Groovy Builders

 • What is a builder and why should I bother
 • Node Builder
 • Ant Builder
 • Swing Builder
 • HTTP Builder
 • How to implement your own builder

Processing XML

 • Generating XML
 • Reading/parsing XML
 • Scraping HTML

Processing JSON

 • Generating JSON
 • Reading/parsing JSON

Groovy Scripts

 • Command-line arguments
 • Some one-liners
 • Using Groovy as a replacement for Perl and Ruby

Embedded Groovy

 • How to use Groovy as an extension language in a Java application
 • Using Eval
 • Using GroovyShell
 • Using GroovyScript

Groovy Frame-Works

 • Overview of popular frameworks such as
 • grails
 • gradle
 • griffon
 • gaylek
 • spock
 • geb
 • gpars
 • sdkman
 • grooscript
SnabbFakta
Namn
Groovy Basics
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Java programmering
Teknisk miljö
 • Groovy, senaste versionen
 • Text editor, för programeditering
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Windows
Dela
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Spock Tests1 dagar Intermediate
Grails for Web Apps3 dagarBeginner
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
2017-11-09Stockholm City
2017-11-30Stockholm City
2017-12-11Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.