Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs om att Bygga REST Webbtjänster med Grails

Hur du bygger REST baserade webbtjänster i Groovy och Grails

I denna fortsättningskurs om Grails lär du dig allt om att bygga REST API webbtjänser med hjälp av Grails. Du får bland annat lära dig att använda MongoDB och Redis som alternativa datalagringsservrar. Till sist, går vi igenom hur du sätter upp ett skalbart REST API system i Amazon molnet AWS.

Detta får du lära dig på kursen
 • Skapa REST API web services
 • Mappa domain classer med @Resource annoteringar
 • Skapa en egen-definierad REST controller
 • Egen-definierade JSON format
 • Använda MongoDB som data-lager
 • Använda Redis som cache-lager
Innehåll Expand All

Web Services Overview

 • Understanding HTTP
 • What is a web service
 • Why SOAP turned out to be a bad idea
 • What is REST and why is it better than RPC encoded in fat-XML
 • XML vs JSON payload

Grails REST application profile

 • Overview of the REST support in Grails
 • Creating a REST application profile in Grails
 • Different ways of creating REST mapped domain classes

@Resource annotated domain classes

 • How HTTP actions are automatically mapped to Grails actions
 • URI mapping
 • XML and JSON payloads

URI mapped domain classes

 • Limitations of the @Resource annotaion
 • Explicit mapping of HTTP actions to Grails actions

Custom @Resource REST controller class

 • Full flexibility with a custom controller and easy domain class handling
 • Lookup operations
 • Custom rendering
 • Mapping standard HTTP actions

Custom JSON marshaling

 • Custom format mapping of dates and user-defined types
 • Response payload mapping
 • Request payload mapping

Integration testing with Spock and RESTClient

 • Quick overview of Spock
 • Using the Groovy RESTClient library
 • Typical testing use cases
 • Testing file upload

Function testing with Resty and jsAWK

 • Key difference of function tests to integration tests
 • What is curl, Resty and jsAWK
 • Quick overview of cURL and its front-end Resty
 • Quick overview of jsAWK
 • JSON pretty-printing
 • Setting up the target REST WS server
 • Performing REST client invocations
 • Using shell scripts for function tests
 • Typical testing use cases

Dealing with CORS

 • What is CORS (Cross-Origin Resource Sharing) and why must I care
 • How CORS works
 • Understanding pre-flight requests
 • Using a CORS filter in Grails

MongoDB as a data store

 • What is a NoSQL database
 • Some NoSQL databases supported by Grails
 • Installation of MongoDB
 • Usage of the Mongo GORM pluging
 • Mapping domain classes to Mongo collections
 • Using GORM with Mongo
 • Aspects that are different to using GORM with a relational DB
 • Testing
 • Interacting with the Mongo Java driver

RedisDB as an intelligent cache

 • What is Redis
 • Installation of Redis DB
 • Usage of the Redis GORM plugin
 • Using GORM with Redis

Authentication using JWT

 • What is a web token
 • How does JWT authentication work
 • Installation and usage of the JSON WebToken library jjwt
 • Typical use cases
 • Implementing a JWT authentication in a Grails REST server
 • Login controller
 • Authentication interceptor
 • Usage with a SPA web application
 • Authentication as a service providers

Deployment to Amazon AWS

 • What is the Amazon cloud
 • Setting up an array of virtual servers (EC2)
 • Configuring Tomcat application server
 • Configuring a Mongo DB server
 • Setting up an elastic load balancer (ELB)
 • Mapping a DNS name to an ELB via Route53
 • Deployment aspects
SnabbFakta
Namn
Grails for REST Web Services Apps
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Grails webbapplikationsutvecklare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter avseende programmering av webbapplikationer i Grails, motsvarande våra grundkurser i Grails och Groovy.
Teknisk miljö
 • Grails, version 3.x
 • JetBrains Intellij IDEA Ultimate
 • Java JDK, version 8
 • Tomcat
 • Mongo DB
 • Redis DB
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Groovy Basics2 dagar Beginner
Spock Tests1 dagarIntermediate
Grails for Web Apps3 dagarBeginner
Grails Intermediate2 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.