Fullmatad kurs från Ribomation om

Grundkurs i Grails

Kurs i Grails om hur du snabbt kommer igång med att skapa webbapplikationer i Groovy, Hibernate, Spring Boot, SiteMesh och Gorm

Time-to-market är en av de viktigaste faktorerna, vid val av teknik för systemutveckling i allmänhet och webbsystem i synnerhet. Med Groovy ramverket Grails bygger du en modern webbapplikation på rekordtid. Gör som många andra (t.ex. LinkedIn, Sky, Vodafone, Nokia med flera) och börja bygga webbapplikationer lekande lätt och snabbt.

Grails är effektivt eftersom det bygger på Spring Framework som bottenplatta, Hibernate för konvertering av klasser till databastabeller och SiteMesh för övergripande layout.

Efter en snabb intro av språket Groovy (ung. Java++) får du lära dig allt du behöver veta för att komma igång med att bygga webbapplikationer i Grails. Vi rekommenderar dock att du går grundkursen i Groovy för att kunna använda språket fullt ut.

Detta får du lära dig på kursen
 • Snabb intro till Groovy
 • Hantera controllers och services
 • Koppla klasser till databastabeller
 • Skapa AJAX anrop
Innehåll Expand All

Quick intro to Groovy

 • Why Groovy is so much better than Java
 • Installation of Groovy
 • Skip semicolons and stuff
 • Duck typing
 • Groovy strings and beans
 • Built-in data-types, such as lists, maps, ranges and regexes
 • Groovy operators
 • Closures (lambda expressions)
 • Meta-programming

Grails Overview

 • Why Grails makes web development super fast
 • Grails components
 • Installation of Grails
 • Kick-starting a small Grails application

Controllers

 • How a URI is mapped to controllers and actions
 • Rendering HTML
 • Rendering XML
 • Rendering JSON
 • Redirections
 • Implicit variables
 • The flash scope

Groovy Server Pages (GSP)

 • How views are associated with controller actions
 • Implicit variables at GSP pages
 • Including GSP fragments
 • Layouts using SiteMesh

Services

 • What is a service
 • Basic definition
 • Dependency injection of services
 • Scope and life-cycles
 • Transactional services

Tags

 • Logics tags
 • Rendering tags
 • Form tags

i18n

 • What is i18n
 • Setting the locale
 • Message tag
 • Swapping the locale
 • Defining a new messge translation

User-Defined Tags

 • How to define your own tags
 • Namespaces
 • Rendering tags
 • Conditional tags
 • Iterative tags

Domain Classes and GORM

 • What is ORM (Object Relational Mapping)
 • What is Hibernate
 • Creating domain classes
 • Basic CRUD (Create Read Update Delete)
 • Data sources
 • Fetching all or single object
 • Pagination
 • Scaffolding
 • Simple relations
 • Finder queries

GORM Constraints

 • Syntax
 • Overview of constraints
 • How to deal with violations

Configurations

 • YAML vs GroovyConfig configuration files
 • Logging
 • URL mappings
 • Data sources
 • Build dependencies

Grails Plugins

 • Overview of useful plugins and the plugins portal
 • Understanding the differences between plugins for Grails version 2 and version 3
 • Some use cases
SnabbFakta
Namn
Grails for Web Apps
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Webbapplikationsutvecklare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter avseende programmering av webbapplikationer i Java
Teknisk miljö
 • Grails, version 3.x
 • JetBrains Intellij IDEA
 • Java JDK, version 8
Schemalagd Kurs

Pris

19 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Groovy Basics2 dagar Beginner
Spock Tests1 dagarIntermediate
Grails for Web Apps3 dagarBeginner
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.