Kurser och utbildningar för verksamma programmerare

Kurser om programmering i Groovy, Grails, Spock

Groovy kan kort uttryckas som "Java++", eftersom det är ett JVM språk som utgör en naturlig utvidgning av Java's syntax, samtidigt som kodvolymen minskar signifikant. Typ 1/3 av motsvarande Java-kod.
Concurrent applications with Groovy-GPars kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

När även enklare laptops har stöd för att exekvera flera parallella kodsekvenser, varför fortsätter vi då att skriva kod anpassad för enkeltrådad exekvering?

Den här kursen bygger på dina kunskaper i Groovy programmering och ger dig en solid bas för att designa applikationer vilka tar vara egenskaperna hos multi-core och hyperthreading baserade moderna datorer.

Kursen bygger på Groovy GPars (Groovy Parallel Systems), som är ett open-source bibliotek implementerat i Java med ett lager av Groovy ovanpå.

Grails for Web Apps kurs
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Time-to-market är en av de viktigaste faktorerna, vid val av teknik för systemutveckling i allmänhet och webbsystem i synnerhet. Med Groovy ramverket Grails bygger du en modern webbapplikation på rekordtid. Gör som många andra (t.ex. LinkedIn, Sky, Vodafone, Nokia med flera) och börja bygga webbapplikationer lekande lätt och snabbt.

Grails är effektivt eftersom det bygger på Spring Framework som bottenplatta, Hibernate för konvertering av klasser till databastabeller och SiteMesh för övergripande layout.

Efter en snabb intro av språket Groovy (ung. Java++) får du lära dig allt du behöver veta för att komma igång med att bygga webbapplikationer i Grails. Vi rekommenderar dock att du går grundkursen i Groovy för att kunna använda språket fullt ut.

Grails Intermediate kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

I denna fortsättningskurs om Grails lär du dig om testning av Grails applikationer, interceptorer och allt du behöver om GORM för att fullt utnyttja Hibernate ORM. Vi går sedan igenom hur du på bästa sätt använder och konfigurerar Assets pipeline för CSS, JS och bildfiler. Till slut går vi igenom praktiska aspekter av att driftsätta Grails applikationer på en applikationsserver.

Grails for REST Web Services Apps kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

I denna fortsättningskurs om Grails lär du dig allt om att bygga REST API webbtjänser med hjälp av Grails. Du får bland annat lära dig att använda MongoDB och Redis som alternativa datalagringsservrar. Till sist, går vi igenom hur du sätter upp ett skalbart REST API system i Amazon molnet AWS.

Groovy Basics kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är Java++. Det är väldigt enkelt att från ett Java program börja med Groovy och steg-för-steg göra det mysigare (eng. groovy=mysig). Det intressanta med en sådan övning är att se hur mycket "onödig" kod det finns i ett Java program. Det är också mycket enkelt att bädda in Groovy i en befintlig Java applikation

Spock Tests kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

Spock är ett ramverk för att skriva test både för Java och Groovy applikationer. Spock är konstruerat för att tillhandahålla en DSL (Domain Specific Language) dedikerad för testning med konstruktioner som data-tables och mock specifikationer.