Kurs i

GIT Kickstart

GIT är det helt dominerande versionshanteringssystemet för programkod, på grund av att det underlättar för team att arbeta isolerat med delar av koden utan att störa arbetet med andra delar av koden. När det sen är dags att infoga resultatet gör GIT det mesta av editeringsarbetet.

I denna kickstart kurs, får du lära dig allt du behöver veta för att direkt efter kursen kunna delta och vara produktiv i ett programutvecklingsprojekt som använder sig av GIT.

Denna kurs är en förkortad version av vår ordinarie kurs "GIT Usage".

Detta får du lära dig på kursen
 • Behärska de vanligaste kommandona såsom add, status, log, commit, push, pull, merge och rebase
 • Arbeta med vanliga GIT servrar, såsom GitLab och GitHub
 • Kunna importera befintligt programkod till en GIT server
 • Arbeta med utvecklingsgrenar, dvs branching and merging
 • Konfigurering av GIT
Innehåll

Background and Overview

Hur och varför GIT skapades och vilka målsättningarna var
 • History
 • Properties
 • How GIT differs from most other VCS

Basic Operations

Hur du arbetar med ett lokalt GIT projekt
 • Installation and configuration of a GIT client
 • Creating a local GIT project
 • Rudimentary configuration
 • Viewing help info
 • Staging files
 • Checking the project status
 • Commiting files

Working with Commits

Hur du arbetar med commits och deras historia
 • What is a commit
 • Understanding HEAD
 • Blobs and trees
 • Commit messages
 • Viewing the commit history
 • Tagging
 • Simple vs. annotated tags
 • How to view a file for a specific revision
 • How to find out what has changed in a file
 • How to find how much has changed in a commit
 • How to find out who made a change

Configuration

Hur du anpassar GIT efter dig
 • Setting and reading configuration properties
 • Local and global properties
 • How to exclude generated files, such as *.class, *.o, *~
 • How to let GIT identify text files and separate out binary files
 • How to prevent GIT from removing empty directories
 • How to define your own GIT shortcuts

Branching

Hur du skapar grenar i GIT historiken
 • What is a branch
 • Creating a branch
 • Switching to branches
 • Listing branches
 • Renaming branches
 • Deleting branches
 • What is "detached HEAD"

Merging

Hur en gren återförenas med en huvudgren
 • What is a merge operation
 • Pre-merge scenarios
 • Fast-forwarding merge
 • True merge
 • Non-conflicting and conflicting merge operations
 • Initiating a merge
 • Aborting a merge
 • Resolving merge conflicts

GIT Flow

Genomgång av hur den populära GIT Flow principen fungerar
 • Branch categories
 • Development branches
 • Understanding GIT Flow
 • GIT Flow shell extensions
 • GIT Flow steps and operations

Rebasing

Hur du genom rebase som ett laternativ till merge
 • What is a rebase operation and how do it differs from a merge operation
 • Performing a rebase operation, step-by-step
 • Aligning branches
 • Interactive rebase

Using GitLab

Vi använder primärt GitLab som fjärrserver, eftersom man kan skapa privata projekt gratis
 • Setting up a GitLab account
 • Creating a GitLab project
 • Rudimentary configuration

Starting a Remote GIT Project

Olika sätt att komma igång med ett GIT projekt kopplat till en fjärrserver
 • What is a remote GIT repository
 • SSH vs. HTTPS
 • Generating SSH keys and register them with a server such as GitLab
 • Cloning an existing repo
 • Create a new repo and clone it
 • Attach a local repo to a newly created remote repo
 • Creating a bare repo and clone it locally

Working with Remote Repos

De vanligaste kommandona för att arbeta med en fjärrserver
 • Adding and removing associations to remote repos
 • Understanding tracking of remote branches
 • Uploading commits (push)
 • Downloading commits (fetch)
 • Understanding what happens during a fetch operation
 • Merging a remote branch with a local branch
 • Using pull

Collaboration between Remote Repos

Här tar vi upp hur du samarbetar i större projekt
 • What is a fork operation
 • What is a merge request, aka pull request
 • Contributing code to a non-authorized repo
 • Submitting a merge/pull request

GIT Tools

En översikt över olika GIT verktyg
 • Graphical GIT clients
 • Running you own GIT server
 • Using the GitHub Desktop
 • Simplify GIT with GitEye and GitAhead
 • Show diffs and perform merge operations with Meld and Diffuse
 • Incremental merge with git-imerge
 • Running your own server in seconds with GitBlit
 • Running your own full-scale server with GitLab
SnabbFakta
Namn
GIT Kickstart
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Applikationsutvecklare, designers och personer som kommer att använda GIT
Förkunskaper
Allmänna kunskaper i datoranvändning via ett terminalfönster
Teknisk miljö
 • Windows, OSX eller Linux
 • GIT
 • PuTTY eller likvärdig SSH klient
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
GIT Usage2 dagarIntermediate
Linux Basics2 dagarBeginner
Schemalagd Kurs

Pris

10000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.