Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Enhetstestning med C++ och Google Test

I denna C++ kurs får du lära dig skriva enhetstester med hjälp av Google Test

Skriv inte en rad produktionkod utan att ha ett tillhörande enhetstest. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Google Test för att skriva genomtänkta enhetstester. Dessutom får du lära dig att skapa mock objects med Google Mock.
Detta får du lära dig på kursen
  • Kompilera och installera både Google Test och Mock
  • Skriva unit test functions
  • Designa testklasser med fixtures
  • Använda mock objects i tester
  • Konfigurera och köra test direkt i JetBrains CLion
  • Generera XML utdata för vidare generering av HTML rapporter i Jenkins
Innehåll Expand All

Unit testing in C++

Vi börjar med att diskutera olika alternativ för enhetstesting i C++.

Installation of Google Test

I detta inledande avsnitt får du lära dig att kompilera Google Test och hur du konfigurerar Jetbrains CLion IDE att köra dina enhetstest.

Simple tests

Hur du skapar enkla testfunktioner och använder expectations och assertions. Du får också lära dig olika sätt att exekvera testen.

Test fixtures

Ibland behöver man skapa testdata och då ska man implementera test fixture klasser. I detta avsnitt får du lära dig hur.

User defined assertions

Här går vi igenom hur du skapar bättre felmeddelanden med prediate assertions, returnering av AssertionResult objekt samt predicate och value formatters.

Testing abnormal program termination

Här går vi igenom hur du testar programterminering, så kallade death tests.

Value parameterized tests

Hur skapar testfall som kan återanvändas och tillämpas på ett flertal testdatavärden.

Test output

Hur du skapar olika typer av utdata, såsom XML för vidare processing av HTML generatorer med mera.

What is Mock objects

Vad är mock objects och hur kan man använda dessa i enhetstest.

Installation of Google Mock

Här går vi igenom hur kompilerar upp och installerar Google Mock.

Mocking classes

Här går vi igenom olika sätt att skapa mockobjekt och hur dessa används i Google Test.

Mock matchers

Genomgång av olika typer av mock matchers och hur du använder dessa.

SnabbFakta
Namn
Unit Testing in C++ with Google Test
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Erfarna C++ programmerare
Förkunskaper
Vana att programmera med modern C++ 11/14
Teknisk miljö
  • C++14 compliant C++ compiler
  • Jetbrains CLion
  • Ubuntu Linux @ VirtualBox
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.