Kurser och utbildningar för verksamma programmerare

Kurser i Modern C++, baserade på C++ 11/14

Den nya standarden C++11/14 gör oss helt lyriska. Dels är språket utökat med både lambdas, dynamisk typning och mycket annat, och dels är biblioteket rejält utökat med stöd för threads, regex och mycket mera.
C++ 11/14 for C++ Programmers kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

Vi är själva lyriska över hur C++ utvecklats som språk och systemutvecklingsplattform de senaste åren. Med nya standarden C++14 (och snart C++17) har C++ blivit en stark utmanare till hippa moderna språk. C++ har egenskaper som duck-typing, lambda uttryck och ett rikhaltigt standardbibiliotek, allt exekverat i en hastighet som alla andra språk inte ens kan drömma om.

Denna kurs vänder sig till dig som redan arbetar i C++, men vill förstå och sätta dig in vad begreppet Modern C++ verkligen innebär.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup , språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.

Modern C++ for Java Developers kurs
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Java designades som en slags förenklad C++. Det är lätt att låta sig förledas av likheterna i syntaxen. Dessvärre finns det många fallgropar att falla i för Java programmerare, eftersom vissa saker ser lika ut men fungerar på ett fundamentalt annorlunda sätt.

Denna grundkurs riktar sig till rutinerade Java programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent Java som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader.

Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++14, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.

Modern C++ Basics kurs
Längd
5 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Nya standarden C++11/14 har tagit världen med storm och C++ har återtagit rollen som ett modernt systemutvecklingsspråk. I denna kurs bygger vi effektivt upp dina nya kunskaper och färdigheter i modern C++.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.

C++ Supplementary Course kurs
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

I denna påbyggnadskurs i C++, fördjupar vi dina kunskaper i språket och dess bibliotek, med fokus på Modern C++.

Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat med C++ och vill gå vidare, eller till dig som arbetat i C++ men längre tillbaka i tiden och vill friska upp detaljerna.

Du får lära dig om lambda uttryck, automatisk typinferens, move semantics med flera nya begrepp i språket. Men vi gör också en djuplodande översikt av befintliga delar av språket, som olika former av klassmedlemmar, templates och operator överlagring. Vidare, så gör vi en grundlig genomgång av standard bibliotektet, såsom containers och algorithms och nya tillägg såsom regex, smart pointers med flera.

Linux Systems Programming using Modern C++ kurs
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

Hur omvandlar man en signal till en exception? Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O?

Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

Denna kurs överlappar med vår andra kurs "Linux Systems Programming using C", men lägger till implementation av ett flertal C++ klasser som elegant kapslar in alla låg-nivå anrop till kernel och tillhandahåller ett användbart applikationsgränssnitt.

Threads Programming using Modern C++ kurs
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.

Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.

Denna kurs överlappar delvis med vår andra kurs "POSIX & C11 Threads Programming using C", men skiljer sig åt genom att dessutom kapsla in alla C data-typer i bättre C++ klasser, samt givetvis en ordentlig genomgång av threads i C++11.

Unit Testing in C++ with Google Test kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

Skriv inte en rad produktionkod utan att ha ett tillhörande enhetstest. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Google Test för att skriva genomtänkta enhetstester. Dessutom får du lära dig att skapa mock objects med Google Mock.