Kurser i Angular, Twitter Bootstrap

Kurser om utveckling av moderna webbapplikationer

SPA (Single-Page Application) webbapplikationer är standard numera och Angular är standardramverket för utveckling av SPA.
Angular (4 Dagar)

Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.

Denna kurs behandlar Angular version 6, som utgör den moderna versionen av Angular, baserad på TypeScript.

Längd 4 Dagar
NivåBeginner
MålgruppWebb-applikations-utvecklare
Förkunskaper God erfarenhet av att programmera i JavaScript och HTML/CSS
Mer Information
Twitter Bootstrap (1 Dagar)

Twitter Bootstrap har omformat web UI design i grunden. Från att ha varit en konstart få förunnad, så har det blivit hur enkelt som helst att bygga en komplex web UI med nestlade kolumner, widgets och mycket mer.

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man använder Bootstrap på ett effektivt sätt.

Längd 1 Dagar
NivåBeginner
MålgruppUtvecklare av webbapplikationer
Förkunskaper God erfarenhet av att programmera i HTML/CSS
Mer Information