Kurs i Kurs i Modern Angular

Kurs om utveckling av webbapplikationer med Angular

This course is discarded

Angular har på kort tid blivit industri-standard för att bygga moderna webbapplikationer baserade på principen om single-page application (SPA). Detta innebär att browsern laddar en enstaka HTML fil, som i sin tur laddar JavaScript kod och CSS style-sheets. Alla logiska webbsidor byggs upp av JS funktioner, HTML template snippets och renderas med CSS stylesheets.

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.

Denna kurs behandlar Angular version 6, som utgör den moderna versionen av Angular, baserad på TypeScript.

Detta får du lära dig
 • Genering av projektfiler och artifakter med hjälp ac ng-cli
 • Design av Angular komponenter, med modeller och vyer
 • Användandet av pipes för att formattera data i html fragment
 • Användandet av ng direktiv för att manipulera DOM i en html fragment
 • Designa tjänsteklasser för att kapsla in affärslogik
 • Kunna implementera anrop till REST-WS bakgrundstjänster
 • Implementera både enhetstest och ända-till-ända tester
Kursinnehåll

Background and Overview

 • Misko Hevery
 • Why AngularJS were created
 • Why Angular 2 was redesigned from the ground-up
 • What happended to Angular version 3
 • Angular version 6
 • What is a single-page application (SPA)
 • Angular alternatives

PART-1 - Angular Quick-Tour

In this section, we builds an app step-by-step, to given a better conceptual foundation for the remainder of the course.

  Setting up the DEV Environment

  • NodeJS and NPM
  • TypeScript
  • Angular CLI (ng)
  • JetBrains WebStorm vs. MS Visual Code

  Starting a Project

  • Understanding the ng client
  • Getting help from ng
  • Creating a new project
  • Generating components and other artefacts
  • Inline templates and styles
  • Text formattinbg using pipes
  • Suppressing unit test files
  • Creating a "Hello Angular" app

  A Simple Calculator

  • Understanding the root module and app component
  • Import dependent module
  • Two-way binding of form fields
  • Component styling
  • Handling events

  Component Interaction

  • Using Twitter Bootstrap
  • Undestanding components
  • Creating the operands component
  • Creating the results component
  • Formatting data
  • Passing data between components
  • Creating a service for the computation work
  • Understanding dependency injection

  PART-2 - Foundation

  In this section, we discussion the techniques, tools and libraries used by the Angular framework.

  JS Modules and Loaders

  • What is a JS module
  • Understanding the IFFE concept
  • The module patter
  • ES6 modules

  Asynchronous Computation

  • Execution models
  • The JavaScript execution model
  • JS-VM call-stack vs. call-back-queue
  • Using call-backs
  • Understanding the call-back boomerang effect
  • Understanding promises
  • Using promises
  • Promise chains
  • Understanding async function in modern JS
  • Using async and await

  RxJS

  • What is reactive programming?
  • Understanding event streams
  • The Observable pattern
  • Observables vs. Observers
  • Common stream operations such as filter, map, reduce

  Unit Testing in JavaScript

  • The unit testing ecosystem of JS
  • Installation of Jasmine
  • Jasmine tests
  • Matchers
  • Life-cycle functions
  • Test selection
  • Testing async code

  TypeScript

  • What is TypeScript
  • Relation to JS, ES5, ES6
  • Understanding the type support in TS
  • Installation of TypeScript
  • Modules
  • Scalar type types
  • Composite data types
  • ES6 Lambda expressions
  • Functions
  • Classes and member variables and functions
  • Visibility and accessor methods
  • Static members
  • Interfaces
  • Generic classes

  PART-3 - Angular Explained

  In this section, we discuss all core artifacts of Angular and how to use them.

   Template Syntax

   • HTML attributes vs DOM properties
   • Understanding the DOM
   • Interpolation with handlebar expressions
   • Using the null-catch operator
   • Template reference variables
   • Property input [prp]=expr
   • Event output (ev)=expr
   • Two-way binding [(var)]=expr
   • Implementation of the number-stepper component

   Angular Pipes

   • What is an Angular pipe
   • Use the json pipe for debugging
   • Various text transformation
   • Formatting numbers
   • Formatting dates
   • Sub-lists
   • Subscribing to RxJS feeds using the async pipe
   • User-defined pipes
   • Implementing the train-case pipe

   Angular Directives

   • What is an Angular directive
   • What do the '*' prefix mean
   • NG templates
   • Conditional inclusion with *ngIf
   • Using template-snippets with *ngIf
   • Conditional inclusion with ngSwitch
   • Repeating elements with *ngFor
   • Support variables to *ngFor
   • Setting CSS classing with ngClass
   • Setting CSS styles with ngStyle
   • User-defined directives
   • Implementing the highlight directive

   Modules & Components

   • TypeScript modules vs Angular modules
   • The root module and its purpose
   • ngModule annotation attributes
   • Module dependencies
   • Entry components and what they are used for
   • Bootstrap components
   • Brief about component architecture
   • Data flow between components

   Services

   • What is a service
   • Understanding dependency injection in Angular
   • Service definition
   • Service usage, aka injection
   • What is a provider
   • Swapping service implementations
   • Using constant value services
   • Injecting a constant value service

   Routing and Navigation

   • What is routing
   • Preparing the app for routing
   • Defining routes
   • Define the routing target
   • How to switch to another page
   • Redirecting routes
   • Routing demo
   • Setting a CSS class for an active route
   • Route parameters
   • Associating data to a route
   • Router events
   • Child routes
   • Route guards
   • Guard actions
   • Sample entry guard
   • Mock authentication

   Working with Forms

   • Different ways of using forms in Angular
   • FormControl
   • Validators
   • User-defined validator
   • FormGroup
   • Using the FormBuilder service
   • Model-driven forms
   • Submitting a model-driven form
   • Implementing a reactive form field
   • Reactive incremental search demo
   • Template-driven forms
   • Template-driven field mapping
   • Submitting a template-driven form

   PART-4 - Angular Development

   In this section, we discuss topics related to developing a webb-app ready to be deployed.

    Back-end Calls

    • Using the Angular HttpClient service
    • Basci operations
    • Invoking a public REST-WS service

    Unit Testing in Angular

    • Generating tests via ng-cli
    • Running tests
    • Running tests within WebStorm
    • Angular TestBed and how to initialize
    • Bootstrapping TestBed in async mode
    • How to lookup view elements
    • Trigger a change detection
    • Testing @Input elements
    • Testing @Output elements
    • Mock dependencies
    • Testing async operations
    • Using FakeAsync() and tick()
    • Performing fake HTTP operations

    Function Testing in Angular

    • What is e2e testing
    • Understaing Protractor
    • Using page objects
    • Element locators
    • Trigger element events/actions

    Deployment

    • Overview of the ng-cli documentation
    • Upgrading ng-cli
    • Upgrading Angular
    • Adding BASH completion
    • Configuring ng-cli
    • Setting defaults for artefact generation
    • Using a CSS pre-processor, such as SCSS
    • Building an app
    • Chosing a build target
    • Using different environment config files
    • Building for production deployment
    • Configuring 3rd party CSS/JS libraries
    • Server aspects, such as redirection and CORS

    PART-5 - Project

    In this section, you will have the opportunity to work with a complete Angular web-app and add features to it.

     The Books & Video Store

     • Domain Model
     • REST-WS Back-End Server
     • Store Components
     • Cart and Checkout Components
     • Order Component
     SnabbFakta
     Namn Kurs i Modern Angular
     Längd3 Dagar
     NivåIntermediate
     Målgrupp Webb-applikations-utvecklare
     FörkunskaperGod erfarenhet av att programmera i JavaScript och HTML/CSS
     Verktyg
     • NodeJS
     • JetBrain WebStorm IDE
     • Google Chrome
     KursDatum
     DatumPlats Pris

     Samma-Företags Rabatt

     Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

     Företagsintern Kurs

     Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

     Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

     Relaterade Kurser
     KursDagarNivå
     JavaScript3 BeginnerVisa
     TypeScript2IntermediateVisa
     NodeJS2 IntermediateVisa
     GulpJS2BeginnerVisa