Kurs i BASH Scripts Programmering

Kurs i att skriva BASH shell scripts i Linux, med fokus på installation och driftsättning

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.
Detta får du lära dig
 • Kunna använda BASH på ett effektivt sätt
 • Kunna skriva shell scripts för att utföra rutin-sysslor och konfigurera servrar
 • Kunna skapa pipelines av kommandon
Kursinnehåll

Introduction

 • What is a shell
 • Different shells
 • What is a shell script
 • The shebang prefix
 • Magic numbers of files

Interactive BASH

 • Configuration
 • Chaning the prompt
 • The directory stack
 • Command history
 • Redirections
 • Pipelines
 • Job control
 • Command chains
 • Sub-shells
 • Inline commands

Shell Variables

 • Basic syntax
 • Substitution
 • Conditional substitution
 • Built-in shell variables
 • Arrays
 • Some special variables
 • Arithmetic operations
 • Shell regex

Shell Control Structures

 • The for loop
 • The while/until loop
 • The case statement
 • The if statement
 • Test expressions
 • File tests
 • Functions

Useful Commands

 • Filters
 • Disk system info
 • Archivers
 • Compressors
 • Web access
 • The /proc file system

Beyond BASH

 • AWK
 • Perl
 • Ruby
 • Groovy

Installing Servers

 • Apache HTTPd
 • Nginx
 • MySQL
 • Tomcat
 • Jenkins
 • Using NTP
 • Using GIT
SnabbFakta
NamnBASH Scripts Programmering
Längd 1 Dagar
Nivå Intermediate
MålgruppProgramutvecklare
Förkunskaper Programmingserfarenhet
Verktyg
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
 • Text editor
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-01-24Stockholm11 000 kr
2020-02-14Stockholm 11 000 kr
2020-03-06Stockholm 11 000 kr
2020-03-27Stockholm 11 000 kr
2020-04-17Stockholm 11 000 kr
2020-05-08Stockholm 11 000 kr
2020-05-28Stockholm 11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Jenkins CI Server1BeginnerVisa
GIT Versionshantering2BeginnerVisa
Perl3BeginnerVisa