Kurs i BASH Scripts Programmering

Kurs i att skriva BASH shell scripts i Linux, med fokus på installation och driftsättning

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.
Detta får du lära dig
 • Kunna använda BASH på ett effektivt sätt
 • Kunna skriva shell scripts för att utföra rutin-sysslor och konfigurera servrar
 • Kunna skapa pipelines av kommandon
Kursinnehåll

Introduction

 • What is a shell
 • Different shells
 • What is a shell script
 • The shebang prefix
 • Magic numbers of files

Interactive BASH

 • Configuration
 • Chaning the prompt
 • The directory stack
 • Command history
 • Redirections
 • Pipelines
 • Job control
 • Command chains
 • Sub-shells
 • Inline commands

Shell Variables

 • Basic syntax
 • Substitution
 • Conditional substitution
 • Built-in shell variables
 • Arrays
 • Some special variables
 • Arithmetic operations
 • Shell regex

Shell Control Structures

 • The for loop
 • The while/until loop
 • The case statement
 • The if statement
 • Test expressions
 • File tests
 • Functions

Useful Commands

 • Filters
 • Disk system info
 • Archivers
 • Compressors
 • Web access
 • The /proc file system

Beyond BASH

 • AWK
 • Perl
 • Ruby
 • Groovy

Installing Servers

 • Apache HTTPd
 • Nginx
 • MySQL
 • Tomcat
 • Jenkins
 • Using NTP
 • Using GIT
SnabbFakta
NamnBASH Scripts Programmering
Längd 1 Dagar
Nivå Intermediate
MålgruppProgramutvecklare
Förkunskaper Programmingserfarenhet
Verktyg
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
 • Text editor
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-02-14Stockholm11 000 kr
2020-03-06Stockholm 11 000 kr
2020-03-27Stockholm 11 000 kr
2020-04-17Stockholm 11 000 kr
2020-05-08Stockholm 11 000 kr
2020-05-28Stockholm 11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Jenkins CI Server1BeginnerVisa
GIT Versionshantering2BeginnerVisa
Perl3BeginnerVisa