Kurs i Jenkins CI Server

Kurs i att konfigurera Jenkins som continuous integration (CI) och deployment (CD) server

Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC2 server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices.

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Detta får du lära dig
 • Var är en CI/CD server och vilka finns det?
 • Installation och konfigurering av Jenkins
 • Skapa ett enkelt byggjobb
 • Skapa sammankopplade byggjobb
 • Sätta upp en trigger från GitHub och liknande
 • Rekommenderade plugins och hur man installerar dem
 • Hantering av lösenord och inloggningscertifikat
Kursinnehåll

Background and Overview

 • What is a CI server
 • Typical tasks for a CI server
 • Some common CI servers
 • The history behind Hudson, that became Jenkins

Installation and Configuration of Jenkins

 • Running Jenkins stand-alone on Windows
 • Installing Jenkins at Ubuntu Linux
 • Jenkins directory structure
 • Common configuration files
 • Typical initial plugin configuration
 • Setting up mail notification

Creating Build Jobs

 • Jobs view
 • Jobs output
 • Jobs workspace
 • BASH jobs
 • Configuration of various support system plugins, such as Java, Groovy, Grails, Ant, Maven, Gradle and more
 • Creating a job using a Java build tool, such as Ant, Gradle and Maven
 • Linked jobs, using forward or backward links

Plugins

 • What is a Jenkins plugin
 • Where to find plugins
 • Different ways to install plugins
 • Presetation of some useful plugins

Credentials

 • What is a credential
 • Using the credential manager and why it is important to do so
 • Using SSH or SCP access to a remote system
 • Using secret text in build jobs

Working with VCS/SCM Systems

 • What is build trigger
 • Overview of SCM plugins
 • GitLab configuration
 • Polling SCM
 • Pushing from SCM
 • Restricting to a branch
 • SSH vs. HTTPS when accessing a SCM

Pipeline Build Jobs

 • Build job configuration as a source code
 • What is a Jenkins-2 pipeline job
 • Groovy configuration
 • Using a Jenkinsfile checked in to SCM
 • Pipeline vocabulary
 • Groovy pipeline DSL
 • The Groovy snippet generator
 • Pipeline build view
 • The Blue Ocean plugin

Build Tools

 • Typical build tools
 • Build tools for JVM, JS and C/C++
 • Tool configuration
 • Using CMake to build C++ applications
 • Using GulpJS to build NodeJS applications
 • Refering to a tool in a pipeline job

Deployment

 • Various forms of deployment
 • Deployment of web files
 • Deployment to a servlet container, such as Tomcat
 • Guidelines for non-interactive BASH scripts
 • Fetching and executinh an install script from a GIT repo
 • Launching a EC2 cloud server, in AWS
 • Installing a Jenkins server on EC2

Security

 • What is Jenkins security
 • Restricting access to HTTPS only
 • Nginx as a forwarding proxy
 • Using AWS ELB as a HTTPS front-end to a Jenkins EC2
 • Authentication in Jenkins
 • Authorization in Jenkins
SnabbFakta
NamnJenkins CI Server
Längd 1 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgramutvecklare
FörkunskaperProgrammingserfarenhet
Verktyg
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
 • Java JDK
 • Jenkins
KursDatum
DatumPlats Pris
2020-02-14Stockholm 11 000 kr
2020-03-06Stockholm 11 000 kr
2020-03-27Stockholm 11 000 kr
2020-04-17Stockholm 11 000 kr
2020-05-08Stockholm 11 000 kr
2020-05-28Stockholm 11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Apache Ant1BeginnerVisa
Maven1BeginnerVisa
Gradle2BeginnerVisa
GulpJS2BeginnerVisa
Make1BeginnerVisa