Kurser i GIT, Jenkins och BASH skripts

Kurser om verktyg för modern programutveckling

Versionshantering såsom GIT och CI/CD servrar såsom Jenkins är essentiella komponenter i en modern programutvecklingsprocess.
BASH Scripts Programmering (1 Dagar)
I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.
Längd1 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgramutvecklare
FörkunskaperProgrammingserfarenhet
Mer Information
GIT Versionshantering (2 Dagar)

GIT är det helt dominerande versionshanteringssystemet för programkod, på grund av att det underlättar för team att arbeta isolerat med delar av koden utan att störa arbetet med andra delar av koden. När det sen är dags att infoga resultatet gör GIT det mesta av editeringsarbetet via en merge eller rebase operation.

Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.

Längd 2 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgramutvecklare
FörkunskaperProgrammingserfarenhet
Mer Information
Jenkins CI Server (1 Dagar)

Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC2 server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices.

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Längd 1 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgramutvecklare
FörkunskaperProgrammingserfarenhet
Mer Information