Kurs i Ionic Hybrid-Mobil Appar

Kurs i implementation av hybrid mobil-appar med Ionic/Angular

Det finns stora fördelar med att implementera hybrid-mobil-appar, varav time-to-market är en den största. Genom att programmera i TypeScript/SCSS/HTML, använda plattform plugins och spara data i molnet, samt generera appar för Android, iPhone och WindowsPhone kommer man snabbt till skott och ut på marknaden.

Denna kurs fokuserar på att du snabbt kan komma igång med att utveckla egna hybrid-appar med hjälp av Ionic framework.

Detta får du lära dig
 • Designa hybrid appar med sliding side-menu eller tabbar
 • Använda plattforms-tjänster, såsom kamera, vibrator, positionering med flera
 • Lagra och hämta data via HTTP REST webbtjänster
 • Lagra och hämta data via Google Firebase
 • Rendera listvyer med ikoner, bilder och formulärelement
Kursinnehåll

Background and Overview

Overview of the Ionic Framework and its tools

 • Why Ionic was created
 • What is a hybrid mobile app
 • Benefits of going hybrid
 • Ionic architecture
 • What is Cordova and how is it related to Ionic
 • What is Angular and how is it related to Ionic
 • Installation of tools
 • Installation of the framework

A Tour with Ionic

A guided and hands-on tour of creating an Ionic app

 • Using the ionic command-line client
 • Generating an app
 • Directory structure
 • Angular modules
 • Lazy-loading pages
 • Ionic components
 • Ionic icons
 • Page structure and markup
 • Running in the browser
 • Building an app with Cordova
 • Running on an emulator
 • Running on a real device

Brief about TypeScript

Ionic is using TypeScript (instead of plain JavaScript). This chapter provides a brief overview of the most important language features of TypeScript. For a more thorough walkthrough, please see our TypeScript course.

 • What is TypeScript
 • Relation to JS, ES5, ES6
 • Understanding the type support in TS
 • Modules
 • Scalar type types
 • Composite data types
 • ES6 Lambda expressions
 • Functions
 • Classes and member variables and functions
 • Visibility and accessor methods
 • Sub-classes and abstract classes and methods
 • Interfaces
 • Generic classes

Brief about Angular

Ionic is built upon Angular. This chapter provides a brief overview of the most important language of Angular. For a more thorough walkthrough, please see our Angular course.

 • What is Angular
 • What do you need to know
 • Angular artefacts
 • Modules
 • Components
 • Directives
 • HTML templates
 • Handlebar operators
 • Attribute input
 • Event output
 • Two-way binding
 • Services
 • Pipes

Pages

How to handle Ionic pages and page navigation

 • Generating lazy-loaded pages
 • How to navigate within an Ionic app
 • The page stack
 • Setting page names
 • Navigating to another page
 • Popping back to a previous page on the stack
 • Using navigation parameters
 • Setting segments
 • Using segment parameters

Lists

How to use the versatile Ionic item list component

 • Basic list
 • Basic item CRUD
 • Dividers and headers
 • Using icons, avatars and thumbnail images
 • Implementing sliding items
 • Using FAB buttons
 • Pull to refresh

Forms and Inputs

Various ways of getting data from the client

 • Text inputs
 • Using lists for inputs
 • Two-way binding
 • Using form-builder
 • Checkboxes and switches
 • Radio buttons
 • Multu-choice controls
 • Sliding controls

Composite Layouts

How to created tabbed apps and apps with sliding side-menus.

 • Understanding application layout
 • Creating a tabbed app
 • Tab navigation
 • Creating an app with a sliding side-menu
 • Understanding the difference of setting the root and pushing a page

Styling and Themes

How to control the app colors and other style settings

 • Understanding CSS
 • Understanding SASS and SCCS directives
 • Ionic standard colors and how to change them
 • The grid system
 • SASS variables
 • Understanding platform styles

Cordova Plugins

Using plugins is the way of accessing the services of the device

 • What is Ionic Native
 • Understanding and using Cordova plugins
 • Using the camera
 • Vibrating the device
 • Accessing contacts
 • Sending emails
 • Retrive the current geo location
 • Showing a geo location on a map

REST Web Services

How to retrieve and show data fetched from REST HTTP web services

 • What is REST WS
 • Using the Angualr http service
 • Fetching data and render as list items
 • Sending data via HTTP POST/PUT

Firebase

Brief description of using Google Firebase with Ionic. For a more thorough walkthrough, please see our Firebase course.

 • What is Firebase
 • Understanding the real-time database
 • Understanding the file storage
 • Understanding user authentication
 • Using AngularFire2
SnabbFakta
NamnIonic Hybrid-Mobil Appar
Längd 3 Dagar
Nivå Intermediate
MålgruppApp-utvecklare
Förkunskaper Goda kunskaper i JavaScript/CSS/HTML
Verktyg
 • NodeJS
 • JetBrains WebStorm IDE
 • Google Chrome
 • Android unit, with its USB cable
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-02-17Stockholm19 000 kr
2020-03-09Stockholm19 000 kr
2020-03-30Stockholm19 000 kr
2020-04-14 Stockholm19 000 kr
2020-05-25Stockholm 19 000 kr
2020-06-15Stockholm 19 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
JavaScript3BeginnerVisa
TypeScript2IntermediateVisa
NodeJS2 IntermediateVisa
Angular Grundkurs4Beginner Visa
Google FireBase3 Intermediate Visa
Android App Utveckling4IntermediateVisa