Kurs i Android App Utveckling

Kurs i Android App Utveckling

Android är den snabbast växande mobila plattformen. Detta av flera skäl. Dels för att det är en rolig och produktiv plattform, men också för att det är lätt att utveckla företagsinterna appar för kunder och publicera dessa helt internt. Därför rankas Android som nästa stora konsult-område.

Denna kurs ger dig en bred överblick och alla kunskaper du behöver för att rent praktiskt bli produktiv med ett Android projekt direkt efter kursen. Detta gör vi genom att basera kursen på ett stort antal kompletta appar. Varje app fokuserar på ett visst huvudområde, men innehåller dessutom ett flertal egenskaper så att app:en blir komplett och helt fungerande.

Vi börjar ett avsnitt med att gå igenom grunderna över vad man behöver veta och var det finns mer information. Sedan går vi igenom källkoden för app:en som illustrerar teorin. Till sist, får du källkoden i mindre bitar, för att sammanfoga den på egen hand. Vanligtvis ingår att göra någon modifiering. På detta sätt hinner vi inom ett begränsat tidsutrymme betydligt längre än andra jämförbara kurser om Android programmering.

Detta får du lära dig
 • Android UI/UX design
 • Hur du bygger en app som accepterar talat indata (speech input)
 • Hur du genererar tal (text-to-speech)
 • Hur du detekterar att telefonen skakats och kopplar en händelse till detta
 • Hur du skapar enkla animeringar av UI komponenter
 • Hur du kan spela in ljud via mikrofonen
 • Hur du spelar upp ljudklipp
 • Hur du läser och skriver till filsystemet
 • Hur du hanterar den inbyggda SQLite databasen
 • Hur du kommunicerar med internet tjänster
Kursinnehåll

Background and Overview

 • What is Android, the OS and platform
 • Android devices
 • Android architecture
 • Android app markets

Setting up the Dev. Environment

 • Prerequisites
 • Using the correct Java version
 • Installing and configuring Android SDK
 • Installing and using Android Studio
 • Creating an AVD and using the emulator
 • Using Genymotion as a better emulator
 • Connecting a real device via ADB
 • Using ADB over Wi-Fi (instead of USB)

Basic App Development

 • Android components
 • Understanding activities
 • Life-cycle methods
 • Calling another activity
 • Getting result from another activity
 • Logging, your tool for understanding what's happening inside an app
 • Compilation and packaging of an app
 • Deployment of an app to a device
 • Running an app and inspecting log printouts

Basic UI Design

 • Understanding XML layouts
 • Understanding resources, such as images
 • The dynamic class R
 • Layout strategies
 • How to design using the most common layout containers
 • Basic UI events, such as clicks
 • Styles and themes
 • Configuration of text-views and buttons
 • String resources and i18n
 • Toasts

Basic Interaction Design

 • Overview of event types and how to handle them
 • Understanding Intents
 • Input fields
 • Action bars
 • Sliders
 • Alert dialogs

Asynchronous Computation

 • What is the UI thread and do I need to understand it
 • Rules for ANR (Application Not Responding) events
 • Calling RunOnUIThread()
 • Understanding and using AsyncThread
 • Typical use cases

File Persistence

 • Storing and reading preferences
 • UI design for preference activities
 • Storing and reading files
 • Internal and external files

DB Persistence

 • Introduction to SQLite
 • The SQLiteHelper class
 • SQL oriented methods
 • SQL generating methods

HTTP Communication

 • Constraints and permissions
 • HttpURLConnection vs. HTTP-Client
 • Getting data with HTTP GET
 • Sending data with HTTP POST
 • Understanding REST web services
 • Parsing and generating XML
 • Parsing and generating JSON

ListViews

 • Understanding list views and adapters
 • Populating list views asynchronously
 • List item design
 • Custom adapters

More UI Components

 • Using and configuring WebView
 • Fragments
 • Tabbed panes

The Gradle Build System for Android

 • What is Gradle
 • What is Groovy
 • The Android build process
 • Build configuration

App Publication

 • What is a production build
 • What is an APK file
 • Manifest requirements
 • Asset requirements
 • What is X.509 certificates adn how to create it
 • How to sign an APK file
 • The steps to Google Play
 • Setting up a developer account
 • Preparing an app for publication
 • Publishing an app having a price (paid apps)
SnabbFakta
Namn Android App Utveckling
Längd4 Dagar
NivåIntermediate
Målgrupp Java programmerare
FörkunskaperPraktiska erfarenheter av Java programmering
Verktyg
 • Android unit, with its USB cable
 • Android Studio
 • Android SDK
 • Java JDK
KursDatum
Datum PlatsPris
2020-02-10Stockholm 24 000 kr
2020-03-02Stockholm 24 000 kr
2020-03-23Stockholm 24 000 kr
2020-04-06Stockholm 24 000 kr
2020-05-04Stockholm 24 000 kr
2020-06-01Stockholm 24 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Java Programmering5BeginnerVisa
Gradle2BeginnerVisa