Kurs i Erlang

Kurs i Erlang programmering

Erlang betraktas ibland som ett helt nytt språk, men faktum är att det skapades i början på 90-talet av Ericsson, som ett språk för storskaliga och feltoleranta telecom system. Tråkigt nog, var man på den tiden långt före sin samtid. Emellertid, har detta ändrats i grunden.

Idag är Erlang bland det hetaste man kan ägna sig åt i Internet tidsåldern. Skälet är enkelt – inget annat programspråk uppvisar de möjligheter till att både skala upp och distribuera ut som Erlang har. Det är därför ingen tillfällighet att stora välkända Internet aktörer idag har affärskritiska system implementerade i Erlang.

Denna grundkurs i Erlang ger dig alla insikter och kunskaper du behöver för att gå vidare på egen hand med Erlang programmering. Trots att språket syntaktiskt skiljer sig markant från konventionella programspråk är det enkelt att komma igång.

Detta får du lära dig
 • Innebörden av funktionell programmering
 • Varför Erlang designades som det gjorde
 • Actors modellen
 • Det eminenta stödet för feltolerant program
Kursinnehåll

Background and Overview

Why Erlang was created and the peculiar history of its evolution

 • The Ellemtel research project
 • Joe Armstrong
 • Erlang properties
 • The bumby road of Erlang

Sequential Programming

All of the basic language, except concurrency which is covered in the next section

  Basic Data Types

  Scalar datatypes, tuples and lists. Pattern matching. What is a variable is in Erlang.

  • Using the Erlang shell
  • Numbers
  • Atoms
  • Booleans
  • Characters
  • Tuples
  • Lists
  • List operations
  • Strings
  • Variables
  • Pattern matching

  Functions & Modules

  Function syntax, multi-entry functions. Module syntax and exported functions.

  • Function syntax
  • Functions with multiple netry points
  • Recursive functions
  • Guards and why they are helpful and important
  • Function name
  • Files and erlang modules
  • Compilation
  • Execution of module

  BIFs & LIBs

  Built in functions overview and discussion of some of the more important modules in the standard library.

  • Erlang documentation
  • Understanding built-in functions
  • BIFs for tuples and lists
  • Type tests
  • Type conversions
  • Formatted printouts

  Recursion

  Walk-through of several common Erlang idioms for various iterative processing and comparison with equivalent code in Java.

  • What is recursion and why is it so important in Erlang
  • Integer iterations
  • List iterations
  • List reconstruction
  • List construction
  • List deconstruction
  • Understanding tail-recursive functions and why they are so important to master from a performance point of view
  • Writing tail-recursive function with accumulating parameters

  Advanced Expressions

  Lambda expressions and list comprehensions.

  • Conditional expressions; case and if
  • Bit lists
  • Lambda expressions (aka closures)
  • BIFs using lambdas
  • List comprehension
  • Comprehension filters and mappers
  • Patterns and comprehensions

  Records

  Pre-processor generated tuples

  • What is a record
  • Instantiation of records
  • Using getters and setters

  Concurrent Programming

  Erlang is based on current programming, In this section we cover all you need to know to start writing real Erlang programs.

   What is a thread?

   Quick conceptual overview of concurrency and why it’s important

   • Single vs. multi-threaded execution
   • Current terminology and how it clashes with the Erlang ditto
   • The concurrency model of Erlang

   Processes & Messages

   How to create and handle Erlang threads (aka processes). Sending and receiving asynchronous messages

   • Creating an Erlang thread (aka process)
   • Related BIFs
   • Looping threads
   • Non-looping threads
   • Sending messages
   • Receiving messages
   • Modelling message types
   • Receive guards

   Rendezvous

   Implementation of bi-directional synchronous message passing

   • What is rendezvous and its extended form
   • Static thread names and why its important
   • Registering a static name
   • Handling timeouts

   Linked Processes

   Language support for designing fault-tolerant systems. Links and EXIT signals.

   • The fail-fast and recover paradigm in Erlang
   • Catching EXIT signals
   • Supervison
   • EXIT propagation
   • Exceptions
   • The elaborated try-catch clause of Erlang

   Practical Programming

   Day to day working with Erlang.

    Command-Line Execution

    How to compile and run Erlang programs from the command-line and using shell scripts

    • Code path
    • Lib path
    • Environment variables for configuration
    • Compilation from the comnad-line
    • Execution from the command-line and shell scripts
    • Handling input arguments

    The Pre-Processor

    Overview of the Erlang pre-processor and brief comparison to its C/C++ counter-part

    • What is the pre-processor
    • Macro constants
    • Macro functions
    • Conditionals
    • Include files

    Using Files

    Opening files for reading and writing

    • Opening files
    • Reading from files
    • Diffent reading idioms
    • Writing to files
    • Formatted I/O
    • File operations
    • File name operations
    • Directory operations
    • Running external (forked) commands

    Using Ports

    How to fork and communicate with external programs, not written i Erlang

    • Understanding ports
    • Opening a port
    • Sending data to a port
    • Receiving data from a port
    • Obtaining port meta-data

    Anti-Patterns

    Different ways to bring down the Erlang VM and how to avoid it

    • Unbounded recursion
    • Zombie threads
    • Unreceived messsages
    • Lack of flow-control
    • Understanding the problem os shared mutual state and how you accidentally might introduce it in Erlang

    OTP Programming

    Brief covarage of OTP

     OTP Concepts

     Overview of the concepts and objectives

      Generic Server

      Library support for writing robust Erlang threads

       Supervisors

       How to design fault tolerant applications using concurrent components managed by supervisors

        SnabbFakta
        NamnErlang
        Längd3 Dagar
        NivåBeginner
        MålgruppProgrammerare
        Förkunskaper Praktiska kunskaper i ett vanligt programmeringsspråk, såsom Java eller C++
        Verktyg
        • Erlang
        • Text editor or JetBrains IDEA with the Erlang plugin
        • Windows or Ubuntu Linux
        KursDatum
        DatumPlatsPris
        2020-03-09Stockholm19 000 kr
        2020-05-25Stockholm19 000 kr

        Samma-Företags Rabatt

        Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

        Undervisningsspråk

        Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

        Företagsintern Kurs

        Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

        Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

        Relaterade Kurser
        KursDagarNivå
        Perl3Beginner Visa
        BASH Scripts Programmering1 BeginnerVisa