1. Home
 2. Courses
 3. Jvm
 4. Junit

Online Kurs omEnhetstestning med JUnit

Kurs i att skriva enhetstester med Java JUnit

Fakta om kursen

Kursens namn
Enhetstestning med JUnit
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Java programmering
Verktyg
 • Java JDK, JetBrains IntelliJ IDEA

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på engelska om minst en av deltagarna önskar det, annars på svenska.
Pris: 4,000 kr (€380)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm.
Pris: 11,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Enhetstestning (unit testing) är idag en förutsättning för att upprätthålla hög programkods-kvalitet. Du får lära dig om JUnit version 5, AssertJ assertions, hur man använder mock-objects och mycket mera under denna fullmatade kursdag.

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med JUnit och önskar snabbt bli produktiv.

Detta får du lära dig på kursen

 • Principerna för enhetstestning
 • Principerna för test-driven-development (TDD)
 • JUnit version 5
 • Test method annoteringar
 • Assertions och matchers
 • Använding av AssertJ assertions
 • Repeterade test
 • Parametriserade test
 • Parallel exekvering av test
 • Dynamiskt genererade test
 • Villkorligt utförada test
 • Principen för mock objects och användning av Mockito
 • JUnit med bygg verktyg som Maven och Gradle
 • Andra ramverk baserade på JUnit

Kursinnehåll

Unit Testing and Test-Driven Development

 • Background of JUnit
 • What is a unit test
 • What is an integration test
 • What other form of tests are there
 • What is TDD (Test-Driven Development)
 • Installation of JUnit

Basic JUnit Usage

 • Installation of JUnit
 • Test methods
 • Test method annotations
 • Using test assertions
 • Using display names
 • Running inside IntelliJ (or your favorite IDE)
 • Compiling and running tests from the command-line

Assertions

 • Assertions overview
 • Optional messages
 • Checking for equality of primitive types
 • Checking for equality of objects
 • Checking for equality of iterables
 • Checking for matching lines
 • Checking for thrown exceptions
 • Checking for time-limited execution
 • Grouped assertions
 • Assertion guards
 • Direct failure

Life-Cycle Methods

 • Loading test data files
 • BeforeEach / AfterEach annotations
 • BeforeAll / AfterAll annotations
 • Nested test classes

Conditonal Test Execution

 • Assumptions
 • Enable/disable test based on OS
 • Enable/disable test based on JRE version
 • Enable/disable test based on JVM system property value
 • Enable/disable test based on OS environment varíable value
 • Enable/disable test based on result of JavaScript expression

Build Tool Support

 • Application builds
 • Build tool evolution
 • What is a dependency
 • What is an artefact repository
 • How to find 3rd party libraries
 • What is transitive dependency
 • Source code organization of a project directory
 • What is Maven
 • Sample POM
 • Maven commands
 • Maven build phases
 • How to run tests in Maven
 • Maven test results report
 • What is Gradle
 • Dependencies in Gradle
 • Sample Gradle build file
 • The Gradle wrapper
 • Gradle test support
 • How to run tests in Gradle
 • Gradle test results report

Using Assertion Libraries

 • What is an assertion library
 • What is Hamcrest
 • What is AssertJ
 • Instalaltion of AssertJ
 • Usage of AssertJ

Mock Objects

 • What is a mock object and why you want to use it
 • Overview of some mock-objects libraries
 • Using Mockito
 • Creating mock objects
 • Setting up the expected behaviour of the test’s surrounding
 • Verifying the outcome
 • Argument matchers
 • Mock annotation

Test Variants

 • JUnit 5 configuration
 • Parallel test method execution
 • Repeated tests
 • Parameterized tests
 • Parameterized based on simple values
 • Parameterized based on enum values
 • Parameterized based on values factory method
 • Parameterized based on CSV values
 • Dynamically generated tests

Other Testing Frameworks

 • TestNG
 • Spock