Kurser i JavaScript, TypeScript och NodeJS

Kurser om JavaScript, TypeScript och NodeJS

JavaScript/TypeScript och NodeJS är på väg att helt ta över som den primära applikationsutvecklingsplattformen. Detta eftersom språket kan användas på klient-sidan i webbläsaren, på server-sidan med hjälp av NodeJS och i NoSQL databaser såsom FireBase och MongoDB.
JavaScript (3 Dagar)

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

Längd 3 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgrammerare
FörkunskaperKunnande i något program/scrip-språk
Mer Information
NodeJS (2 Dagar)

NodeJS har på mindre än ett decenium fullständigt ändrat perceptionen av JavaScript och vad det kan användas för. Plattformen har klart kommit att starkt utmana Java som applikations utvecklings platform.

Ett vanligt begrepp är full-stack development , som innebär användning av JS på browser-client sidan i form av SPA ramverk som Angular, användning av JS på server sidan i form av ExpressJS REST web services servrar och använding av JS/JSON i databasen i form av MongoDB med flera.

Längd 2 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJavaScript programmerare
Förkunskaper God erfarenhet av att programmera i JavaScript
Mer Information
TypeScript (2 Dagar)

TypeScript är på god väg att uppdatera och ändra hur vi implementerar webb applikationer till det bättre. I och med att Google valde att basera den nya helt omskrivna versionen av Angular på TypeScript så har språket fått ett enormt uppsving.

Det är vår egen fasta övertygelse att har du väl börjat programmera i TypeScript, så känns det väldigt trist att gå tillbaka till ren JavaScript. På denna kurs kommer du se alla fördelarna med att använda TypeScript för såväl server-side (kod kör på server) som client-side (kod kör i browser).

Längd 2 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJavaScript programmerare
Förkunskaper God erfarenhet av att programmera i JavaScript
Mer Information