Kurs i Spock Testning

Kurs i att skriva enhetstester med Groovy Spock

Spock är ett ramverk för att skriva test både för Java och Groovy applikationer. Spock är konstruerat för att tillhandahålla en DSL (Domain Specific Language) dedikerad för testning med konstruktioner som data-tables och mock specifikationer.
Detta får du lära dig
 • Kunna skriva Spock test
 • Kunna skriva test med data-tabeller
 • Kunna skriva test mock-objekt
Kursinnehåll

Background and Overview

 • What is unit testing
 • Traditional testing in the Java world
 • Unit testing with Groovy
 • The Spock game changer
 • Installing Spock
 • The Spock web console

Groovy Primer

 • Why Groovy cvan be considered Java++
 • Simpler syntax
 • Groovy data-strycture literals
 • Groovy operators
 • Closures, aka lambda expressions
 • How Groovy improved the Java API

Basic Spock

 • Specifications
 • Structure of a test
 • Setup blocks
 • When/Then blocks
 • Understanding assertion conditions
 • Interpreting failed tests
 • Asserting exceptions

More Spock

 • Expect blocks
 • Fixture methods
 • Cleanup blocks
 • Helper methods

Data-Driven Testing

 • Where blocks
 • Data tables
 • Result columns
 • Unrolling
 • Data pipes

Mock Objects

 • What is a mock object
 • Creating spock mocks
 • Defining interactions
 • Cardinality
 • Constraints
 • Argument matching
 • Verification
 • Stubbing and Stubs

Extensions

 • Annotations
 • Ignore annotations
 • Requires
 • Stepwise
 • Timeout
 • AutoCleanup
 • Title
SnabbFakta
Namn Spock Testning
Längd1 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJava programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i Java programmering
Verktyg
 • Groovy
 • Spock
 • JetBrains Intellij IDEA
 • Java JDK, version 8+
KursDatum
DatumPlatsPris
2019-11-01Stockholm11 000 kr
2019-12-20Stockholm11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Groovy3BeginnerVisa
Grails Webbapplikationer5BeginnerVisa
JUnit Enhetstester1 IntermediateVisa