Kurser i Groovy, Grails, Spock

Kurser om programmering i Groovy, Grails, Spock med mera

Groovy kan kort uttryckas som "Java++", eftersom det är ett JVM språk, som utgör en naturlig utvidgning av Java's syntax, samtidigt som kodvolymen minskar signifikant.
Grails Webbapplikationer (5 Dagar)

Time-to-market är en av de viktigaste faktorerna, vid val av teknik för systemutveckling i allmänhet och webbsystem i synnerhet. Med Groovy ramverket Grails bygger du en modern webbapplikation på rekordtid. Gör som många andra (t.ex. LinkedIn, Sky, Vodafone, Nokia med flera) och börja bygga webbapplikationer lekande lätt och snabbt.

Grails är effektivt eftersom det bygger på Spring Framework som bottenplatta, Hibernate för konvertering av klasser till databastabeller och SiteMesh för övergripande layout.

Efter en snabb intro av språket Groovy (ung. Java++) får du lära dig allt du behöver veta för att komma igång med att bygga webbapplikationer i Grails. Vi rekommenderar dock att du går grundkursen i Groovy för att kunna använda språket fullt ut.

Längd 5 Dagar
NivåBeginner
MålgruppWebbapplikationsutvecklare
Förkunskaper Erfarenhet av webbapplikations-utveckling i java
Mer Information
Groovy (3 Dagar)
Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är "Java++". Det är väldigt enkelt att från ett Java program börja med Groovy och steg-för-steg göra det mysigare (eng. groovy=mysig). Det intressanta med en sådan övning är att se hur mycket "onödig" kod det finns i ett Java program. Det är också mycket enkelt att bädda in Groovy i en befintlig Java applikation
Längd3 Dagar
NivåBeginner
MålgruppJava programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i Java programmering
Mer Information
Spock Testning (1 Dagar)
Spock är ett ramverk för att skriva test både för Java och Groovy applikationer. Spock är konstruerat för att tillhandahålla en DSL (Domain Specific Language) dedikerad för testning med konstruktioner som data-tables och mock specifikationer.
Längd1 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJava programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper i Java programmering
Mer Information