1. Home
 2. Courses
 3. Dev-tools
 4. Git-basics

Online Kurs omGIT Grundkurs

Kurs i dagliga använding av GIT för programutveckling

Fakta om kursen

Kursens namn
GIT Grundkurs
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare
Förkunskaper
Programmingserfarenhet
Verktyg
 • GIT klient
 • Text editor

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 8,000 kr (€759)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 15,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

GIT är det helt dominerande versionshanteringssystemet för programkod, på grund av att det underlättar för team att arbeta isolerat med delar av koden utan att störa arbetet med andra delar av koden. När det sen är dags att infoga resultatet gör GIT det mesta av editeringsarbetet via en merge eller rebase operation.

Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.

Detta får du lära dig på kursen

 • Förstå hur GIT fungerar
 • Behärska förgrening och förening, via branch följt av merge eller rebase
 • Importera befintlig kod till en GIT fjärrserver, såsom GitHub, GitLab, m.fl.
 • Arbeta effektivt med en GIT fjärrserver
 • Kunna ta dig ur besvärliga GIT situationer
 • Delta i kollaborativ programutveckling och kunna skapa merge/pull requests
 • Konfigurera GIT och skapa egna macron

Kursinnehåll

Background and Overview

 • History
 • Properties
 • How GIT differs from most other VCS

Basic Operations

 • Installation and configuration of a GIT client
 • Creating a local GIT project
 • Rudimentary configuration
 • Viewing help info
 • Staging files
 • Checking the project status
 • Commiting files

Working with Commits

 • What is a commit
 • Understanding HEAD
 • Blobs and trees
 • Understand the commit ID, i.e. SHA-1 hash
 • The organization of the .git/ directory
 • Commit messages
 • How to pass multi-line commit messages on the command-line from other sources
 • Quick commits
 • Interactive add
 • Viewing the commit history
 • Tagging
 • Simple vs. annotated tags
 • How to view a file for a specific revision
 • How to find out what has changed in a file
 • How to find how much has changed in a commit
 • How to find out who made a change

Configuration

 • Setting and reading configuration properties
 • Local and global properties
 • How to exclude generated files, such as *.class, *.o, *~
 • How to let GIT identify text files and separate out binary files
 • How to prevent GIT from removing empty directories
 • How to define your own GIT shortcuts
 • Creating your own GIT macros with GIT aliases

Branching

 • What is a branch
 • Creating a branch
 • Switching to branches
 • Listing branches
 • Renaming branches
 • Deleting branches
 • What is “detached HEAD”

Merging

 • What is a merge operation
 • Pre-merge scenarios
 • Fast-forwarding merge
 • True merge
 • Non-conflicting and conflicting merge operations
 • Initiating a merge
 • Aborting a merge
 • Resolving merge conflicts

GIT Flow

 • Branch categories
 • Development branches
 • Understanding GIT Flow
 • GIT Flow shell extensions
 • GIT Flow steps and operations

Rebasing

 • What is a rebase operation and how do it differs from a merge operation
 • Performing a rebase operation, step-by-step
 • Aligning branches
 • Interactive rebase
 • Editing commit messages
 • Squashing commits
 • Reorder commits
 • Skipping commits

Using GitLab

 • Setting up a GitLab account
 • Creating a GitLab project
 • Rudimentary configuration

Starting a Remote GIT Project

 • What is a remote GIT repository
 • SSH vs. HTTPS
 • Generating SSH keys and register them with a server such as GitLab
 • Cloning an existing repo
 • Create a new repo and clone it
 • Attach a local repo to a newly created remote repo
 • Creating a bare repo and clone it locally

Working with Remote Repos

 • Adding and removing associations to remote repos
 • Understanding tracking of remote branches
 • Uploading commits (push)
 • Downloading commits (fetch)
 • Understanding what happens during a fetch operation
 • Merging a remote branch with a local branch
 • Using pull

Collaboration between Remote Repos

 • What is a fork operation
 • What is a merge request, aka pull request
 • Contributing code to a non-authorized repo
 • Submitting a merge/pull request

Recovering from Mistakes

 • Undo code changes
 • Undo add
 • Undo last commit
 • Undo push
 • Undo merge
 • Undo rebase
 • Undo merge commit
 • Reset a project to specified commit point
 • Fixing a commit to the wrong branch
 • Preventing GIT from removing empty dirs
 • Creating a source archive file, without its GIT history

Stashing

 • What is GIT stashing
 • Pushing to the stash stack
 • Inspecting the stash stack
 • Popping from the stash stack

GIT Hooks

 • What is a GIT hook
 • Hookable GIT events
 • How to print a message before commit
 • Preventing unwanted commit messages

Searching the Commit History

 • Understanding the log command
 • What is GIT bisect
 • Bisect initialization
 • Bisect bug hunting
 • Finishing an active bisect operation
 • Scripting bisect bug hunting

GIT Tools

 • Graphical GIT clients
 • Running you own GIT server
 • Using the GitHub Desktop
 • Show diffs and perform merge operations with Meld and Diffuse
 • Incremental merge with git-imerge
 • Running your own server in seconds with GitBlit
 • Running your own full-scale server with GitLab