Kurser i C++ Programmering

Kurser i Modern C++, baserade på C++ 11/14/17

Den nya standarden för C++ gör oss helt lyriska, med språkförbättringar som lambda expressions, automatisk typigenkänning (auto), multi-assignment med mera och att biblioteket har utökat stöd för regex, string_view, threads, file-systems och mera därtill.
C++ 11/14/17 för C++ Programmerare (3 Dagar)

Vi är själva lyriska över hur C++ utvecklats som språk och systemutvecklingsplattform de senaste åren. Med nya standarden C++ 11/14/17 har C++ blivit en stark utmanare till hippa moderna språk. C++ har egenskaper som duck-typing, lambda uttryck och ett rikhaltigt standardbibiliotek, allt exekverat i en hastighet som alla andra språk inte ens kan drömma om.

Denna kurs vänder sig till dig som redan arbetar i C++, men vill förstå och sätta dig in vad begreppet Modern C++ verkligen innebär.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup , språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.
Längd 3 Dagar
Nivå Intermediate
MålgruppErfarna C++ programmerare som vill lära sig modern C++
FörkunskaperVana vid att programmera i klassisk C++
Mer Information
C++ Programmering med Trådar (3 Dagar)

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.

Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.

Denna kurs överlappar delvis med vår andra kurs "POSIX & C11 Threads Programming using C", men skiljer sig åt genom att dessutom kapsla in alla C data-typer i bättre C++ klasser, samt givetvis en ordentlig genomgång av threads i C++11/14/17.

Längd 3 Dagar
NivåAdvanced
MålgruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Mer Information
Enhetstestning med C++ och Google Test (1 Dagar)
Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Google Test för att skriva genomtänkta enhetstester.
Längd1 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Mer Information
Linux Systemprogrammering i C++ (3 Dagar)

Hur omvandlar man en signal till en exception? Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O?

Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

Denna kurs överlappar med vår andra kurs "Linux Systems Programming using C", men lägger till implementation av ett flertal C++ klasser som elegant kapslar in alla låg-nivå anrop till kernel och tillhandahåller ett användbart applikationsgränssnitt.

Längd 3 Dagar
NivåAdvanced
MålgruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Mer Information
Modern C++ (5 Dagar)

Nya standarden C++11/14/17 har tagit världen med storm och C++ har återtagit rollen som ett modernt systemutvecklingsspråk. I denna kurs bygger vi effektivt upp dina nya kunskaper och färdigheter i modern C++.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.
Längd 5 Dagar
NivåBeginner
MålgruppTekniska programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Mer Information
Modern C++ för C Programmerare (4 Dagar)

C++ skapades som en förbättrad version av C, därav namnet. Vi visar i denna kurs att allt man kan göra i C kan man också göra i C++, men med betydligt mer underhållsvänlig kod och med högre kodkvalitet.

Denna grundkurs riktar sig till rutinerade C programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent C som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader.

Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++17, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.
Längd 4 Dagar
NivåBeginner
MålgruppRutinerade C programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper och erfarenhet i C programmering
Mer Information
Modern C++ för Java Programmerare (4 Dagar)

Java designades som en slags förenklad C++. Det är lätt att låta sig förledas av likheterna i syntaxen. Dessvärre finns det många fallgropar att falla i för Java programmerare, eftersom vissa saker ser lika ut men fungerar på ett fundamentalt annorlunda sätt.

Denna grundkurs riktar sig till rutinerade Java programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent Java som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader.

Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++17, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.
Längd 4 Dagar
NivåBeginner
MålgruppRutinerade Java programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper och erfarenhet i Java programmering
Mer Information
Modern C++ Fördjupning (3 Dagar)

I denna påbyggnadskurs i C++, fördjupar vi dina kunskaper i språket och dess bibliotek, med fokus på Modern C++.

Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat med C++ och vill gå vidare, eller till dig som arbetat i C++ men längre tillbaka i tiden och vill friska upp detaljerna.

Du får lära dig om lambda uttryck, automatisk typinferens, move semantics med flera nya begrepp i språket. Men vi gör också en djuplodande översikt av befintliga delar av språket, som olika former av klassmedlemmar, templates och operator överlagring. Vidare, så gör vi en grundlig genomgång av standard bibliotektet, såsom containers och algorithms och nya tillägg såsom regex, smart pointers med flera.

Längd 3 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppC++ programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i C++
Mer Information