1. Home
 2. Courses
 3. Cxx
 4. Cxx-threads

Online Kurs omC++ Threads

Kurs i C++ threads programmering baserat på såväl POSIX Threads och nya standarden C++ 11/14/17

Fakta om kursen

Kursens namn
C++ Threads
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Erfarna C++ programmerare
Förkunskaper
Kännedom om Modern C++
Verktyg
 • GNU C/C++ compiler, version 8 or later
 • Jetbrains CLion
 • Ubuntu Linux

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 12,000 kr (€1,139)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 19,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.

Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.

Detta får du lära dig på kursen

 • Programmera med POSIX Threads direkt i C
 • Programmera med trådar i C++, genom att kapsla in C API:et
 • Programmera med trådar i C++11
 • Förstå och hantera problemområden som critical-sections, race-conditions och deadlocks
 • Använda mutex och conditions både i POSIX och C++11
 • Förstå och använda promises/futures i C++11

Kursinnehåll

Introduction to Threads and Concurrency

 • Concurrent vs. parallel
 • Scheduling
 • Synchronization
 • Virtual adress space organization
 • Overview of how a function-call is performed and why it’s relevant to threads

POSIX Threads

 • Overview of the POSIX Threads C API
 • Creating a thread
 • Passing paramaters to a new thread
 • Configuring threads, like setting the stack-size
 • Implementing class Thread

The Critical Section Problem

 • Understanding the problem and its solution
 • Three conditions for the critical-section problem
 • POSIX mutex variables
 • Configuration
 • Handling timeouts
 • Avoiding self-deadlock
 • Implementing class Mutex
 • Implementing class Guard

The Race-Condition Problem

 • Understanding the problem and its solution
 • POSIX condition variables
 • Configuration
 • Handling timeouts
 • Understanding monitor semantics
 • The minimum amount of code to safely transfer data from one thread to another
 • Implementing class Condition
 • Implementing class MailBox

The Deadlock Problem

 • The concept resource
 • Understanding the problem and its solution
 • Four conditions for the deadlock problem
 • Preventing deadlocks
 • Detection of deadlocks

Synchronization and Other Data-Types

 • Read/Write locks
 • Barriers
 • Thread-local storage
 • Implementing classes for read/write locks
 • Implementing class Barrier
 • Implementing class ThreadLocalStorage

Semaphores

 • POSIX semaphores
 • Memory-based vs. file-based semaphores
 • Implementing class Semaphore
 • Implementing class FileSemaphore

Uni-directional Message Passing

 • What is message-passing
 • Handling pointer based messages
 • Understanding the message-queue concept and its synchronization requirements
 • Implementing class MessageQueue
 • Implementing class MessageThread
 • Implementing interface Receivable
 • Implementing a threads pipeline

Bi-directional Message Passing

 • N clients & 1 server
 • 1 client & N servers
 • Understanding Extended Rendezvous
 • Implementation of Extended Rendezvous
 • Understanding Futures
 • Implementation of Futures

Shared Memory

 • What is shared memory
 • Understanding the mmap() system call
 • The POSIX Shared Memory API
 • Implementing class SharedMemory

Threads & Processes

 • Creating processes
 • Waiting for process termination
 • Adapting mutexes and conditions for shared memory
 • Implementation of a message-queue in shared memory
 • Implementation of a threads pipeline between processes and via shared memory

A quick C++11/14/17 Primer

 • Highlights of the new standard relevant for the following chapters

Threads in C++11

 • Overview of the threads support first introduced in C++11
 • Using class thread
 • Usage of lambda expressions when defining threads

C++11 Synchronization

 • Using class mutex
 • Using class condition_variable
 • Usage of lock guards
 • Usage of multi-locking and avoidance of deadlocks
 • Implementation of class MessageQueue using C++11

C++ Futures

 • Understanding C++11 promises & futures
 • Implementing Extended Rendezvous using C++11 futures
 • Spawning asynchronous tasks