Kurs i Enhetstestning med C++ och Google Test

Kurs i att skriva C++ enhetstest med Google Test

Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Google Test för att skriva genomtänkta enhetstester.
Detta får du lära dig
 • Kompilera och installera både Google Test
 • Skriva unit test functions
 • Designa testklasser med fixtures
 • Konfigurera och köra test direkt i JetBrains CLion
 • Generera XML utdata för vidare generering av HTML rapporter i Jenkins
Kursinnehåll

Unit Testing and TDD

 • Type of tests
 • What is a unit test
 • Write F.I.R.S.T. tests
 • Structure of a unit test
 • Given-when-then style
 • What is test driven development (TDD)

Installation and Compilation of Google Test

 • GTest at GitHub
 • Download and building gtest explictly
 • Downloading and building automatically using CMake
 • Configuration of CLion to run gtest

Writing Test Functions

 • Using the gtest test driver
 • Writing a TEST() function
 • Failing a test
 • Expectations vs. assertions
 • Relational checks
 • Checking strings and native strings
 • Checking for thrown exceptions
 • Checking floating-point results

Test Fixtures

 • Test life-cycle
 • Defning a fixture class
 • Setup and teardown operations
 • Handling fixture data

Parameterized Tests

 • Setting up a value-parameterized test
 • Parameter value generators
 • Setting up type-parameterized test
 • Different ways to instantiate parameterized tests
 • Type fixtures

Death Tests

 • Checking for abnormal program termination
 • Death test checks
 • Death test predicates
 • Checking for non-zero exit code
 • Checking for raised signals such as SIGSEGV or SIGFPE

Command-Line Usage

 • Running gtest on the command-line or inside a shell script
 • Selection a sub-set of the tests to run
 • Sample test filters
 • Repeated tests
 • Disabling selected tests
 • Generating XML output for further post-processing

Life-Cycle Methods

 • Runing code before and after test each test-function
 • Runing code before and after test each test-group
 • Runing code before and after test each test-suite

Mock Objects

 • How to deal with dependent object that is not the target for a test
 • Using fake objects
 • What is a mock object
 • Setting up Google Mock (gmock)
 • Setting up a test using mock objects

Overview of Other Test Frameworks

 • Google Benchmark
 • Catch2
 • Doctest
 • CppUnit
SnabbFakta
Namn Enhetstestning med C++ och Google Test
Längd1 Dagar
NivåIntermediate
Målgrupp Erfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Verktyg
 • GCC/G++ compiler, version 8 or later
 • Jetbrains CLion IDE
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WLS @ Windows-10
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-01-24Stockholm11 000 kr
2020-02-14Stockholm 11 000 kr
2020-03-06 Stockholm11 000 kr
2020-03-27 Stockholm11 000 kr
2020-04-17 Stockholm11 000 kr
2020-05-08 Stockholm11 000 kr
2020-05-28 Stockholm11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Modern C++ Fördjupning3IntermediateVisa
C++ Programmering med Trådar3Advanced Visa
Linux Systemprogrammering i C++3AdvancedVisa
C++ 11/14/17 för C++ Programmerare3IntermediateVisa