Kurs i Enhetstestning med C++ och Catch2

Kurs i att skriva C++ enhetstest med Catch2

Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Catch2 för att skriva genomtänkta enhetstester.
Detta får du lära dig
 • Installera och konfigurera Catch2
 • Skriva effektiva enhetstest
 • Hantera test-data i nästlade test-fall
 • Kunna formulera test-villkor och utdata-jämförare
 • Designa BDD test
 • Skriva parametriserade test
Kursinnehåll

Unit Testing and TDD

 • Type of tests
 • What is a unit test
 • Write F.I.R.S.T. tests
 • Structure of a unit test
 • Given-when-then style
 • What is test driven development (TDD)

Installation of Catch2

 • Catch2 at GitHub
 • Download the header-only library
 • Automatic download and configuration using CMake
 • Configuration of CLion to run Catch2

Writing a Test Function

 • Including Catch
 • Defining a test runner
 • Structure of a test function
 • Usage of REQUIRE()
 • Analyzing a failed test

Assertions

 • REQUIRE vs. CHECK macros
 • Dealing with floating-point comparisons
 • Asserting exceptions
 • Logging

Matchers

 • What is a matcher?
 • Using REQUIRE_THAT()
 • String matchers
 • Vector matchers
 • Floating-point matchers
 • Predicate lambda matchers
 • User-defined matchers

Test Fixtures

 • Defining a test function with nested SECTION blocks
 • Defining test data (fixture)
 • How nested test cases are executed and handed test data
 • Tagged test cases
 • Special tags

Scenarios and BDD-Style Test Cases

 • Defining a SCENARIO
 • Defining a test case using GIVEN / WHEN / THEN
 • Conjunctions

Parameterized Tests

 • Defining a TEMPLATE_TEST_CASE
 • Type-parameterized tests
 • Test-data generators
 • Value generators
 • Predicate-based generators
 • Random value generators
 • User-defined generators

Micro Benchmarks

 • What is a benchmark?
 • Enable benchmarking
 • Defining a BENCHMARK

Configuration

 • Writing your own main() function
 • Command-line options
 • Invoking the test runner
 • Compile-time configuration properties
 • Command-line options
 • Log reporters
 • CMake integration
SnabbFakta
NamnEnhetstestning med C++ och Catch2
Längd1 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Verktyg
 • GCC/G++ compiler, version 8 or later
 • Jetbrains CLion IDE
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WLS @ Windows-10
KursDatum
DatumPlats Pris
2020-01-24Stockholm 11 000 kr
2020-02-14 Stockholm11 000 kr
2020-03-06 Stockholm11 000 kr
2020-03-27 Stockholm11 000 kr
2020-04-17 Stockholm11 000 kr
2020-05-08 Stockholm11 000 kr
2020-05-28 Stockholm11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
C++ 11/14/17 för C++ Programmerare3IntermediateVisa
C++ Programmering med Trådar 3AdvancedVisa
Linux Systemprogrammering i C++3Advanced Visa
Modern C++ Fördjupning3IntermediateVisa