Kurs i Enhetstestning med C++ och Catch2

Kurs i att skriva C++ enhetstest med Catch2

This course is premature

Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Catch2 för att skriva genomtänkta enhetstester.
Detta får du lära dig
 • Installera Catch2
Kursinnehåll

Unit Testing and TDD

 • Type of tests
 • What is a unit test
 • Write F.I.R.S.T. tests
 • Structure of a unit test
 • Given-when-then style
 • What is test driven development (TDD)

Installation of Catch2

 • Catch2 at GitHub
 • Download the header-only library
 • Automatic download and configuration using CMake
 • Configuration of CLion to run Catch2
SnabbFakta
NamnEnhetstestning med C++ och Catch2
Längd1 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Verktyg
 • GCC/G++ compiler, version 8 or later
 • Jetbrains CLion IDE
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WLS @ Windows-10
KursDatum
DatumPlats Pris

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
C++ 11/14/17 för C++ Programmerare3IntermediateVisa
C++ Programmering med Trådar 3AdvancedVisa
Linux Systemprogrammering i C++3Advanced Visa
Modern C++ Fördjupning3IntermediateVisa