Kurs i Modern C++

Grundkurs i Modern C++, baserat på nya standarden C++ 11/14/17

Nya standarden C++11/14/17 har tagit världen med storm och C++ har återtagit rollen som ett modernt systemutvecklingsspråk. I denna kurs bygger vi effektivt upp dina nya kunskaper och färdigheter i modern C++.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches many more programming logic errors than is common in code today. And it will run fast.
Detta får du lära dig
 • Programmera i Modern C++
 • Effektivt använda standardbiblioteket
 • Designa egna datatyper
 • Förstå och tillämpa insikter gällande minneshantering i C++
Kursinnehåll

Background and Overview

Några ord om hur språket utvecklats och vad som avses med "Modern C++".

  Scalar Types and Operators

  Språkets enklaste byggstenar

  • Integral types
  • Floating-point types
  • Boolean
  • Characters
  • Type variations, such as short/long, signed/unsigned
  • Variables
  • Lexical scopes
  • Automatisk typinference med "auto"

  Composite Types

  Genomgång av vilka sammansatta datatyper som finns

  • Native arrays
  • Struct
  • Classes (briefly)
  • Unions
  • Enum types
  • Name spaces
  • Type aliases

  Statements

  Genomgång av vilka programsatser som finns

  • If statements
  • While loops
  • For loops
  • Foreach loops
  • Switch statements

  Functions

  Funktioner och alla dess variationer

  • Function syntax
  • Call by-value vs. call by-reference
  • Return by reference
  • Overloaded functions
  • Default parameters
  • Template functions
  • Extern declarations
  • Compilation units
  • Program organization
  • Linking C code

  Lambda Expressions

  Med införandet av lambda uttryck har C++ definitivt tagit steget in bland moderna och hippa programspråk

  • Lambda syntax
  • Passing free variables by reference or value
  • Functions taking lambdas as parameters and/or returning lambdas

  Pointers and references

  Genomgång av pekarbegreppet i C/C++ och varför man bör undvika pekare

  • Pointer declarations
  • Dereferencing operator
  • Address operator
  • Pointer arithmetics
  • Dangling pointers
  • The illusion of arrays
  • Nativ text strings and the danger of using them
  • Pointers to struct/class objects
  • Function pointers
  • References
  • Call-by reference
  • Return by-reference
  • What is move semantics
  • Rvalue references

  Text Strings and Regexs

  Majoriteten av buggarna i C/C++ program härrör från pekar-baserade text-strängar. Bara genom att konsekvent använda std::string i stället, så ökar programkvalitén signifikant. Här går vi igenom hur du använder string klassen på bästa sätt och hur du bäst använder stödet för reguljära uttryck.

  • Why using std::string instead of nativ strings
  • Overview of std::string and its functions/operators
  • What is SSO (Short String Optimization) and how it is used
  • Working with legacy strings
  • Character oriented functions
  • Multi-line string literals
  • What is a regex
  • The regex support in modern C++
  • Matching text data to patterns
  • Searching using patterns
  • Replacing text fragments using patterns
  • Using regex iterators
  • Typical use cases
  • Splitting and joining strings

  I/O Streams and Files

  Här går vi igenom hur du använder formatterad in- och utmatning till terminalen, filer och buffertar. Dessutom, hur du hanterar binära filer.

  • ostream / ofstream / ostringStream
  • istream / ifstream / istringstream
  • Bi-directional I/O with fstream
  • Manipulators
  • The input idiom
  • Line-oriented input
  • Word-oriented input
  • Character-oriented input

  Helper Types

  Genomgång av några hjälptyper som används på andra ställen

  • Pair
  • Tuple
  • Date-times
  • Durations
  • Clocks
  • Date formatting
  • Random number generators

  Container Types

  Standardbiblioteket innehåller ett flertal mycket användbara container-datatyper.

  • Sequence containers and typical methods
  • vector / dequeue / array
  • list / forward_list
  • Associative containers
  • Tree vs. hash implementations
  • Unique vs. multi-key versions
  • set / unordered_set
  • map / unordered_map
  • Container adapters

  Iterators and Intervals

  Här går vi igenom det för nästa kapitel mycket viktiga iterator begreppet och vad som menas med ett intervall

  • What is an iterator
  • What is a range and how is it used
  • Iterator categories
  • I/O iterators
  • End-point adapter functions

  STL Algorithms

  Standardbiblioteket har ett stort utbud av "smör&bröd" funktioner som utför typiska programmeringsuppgifter, såsom kopiering, sökning, sortering, aggregering med mera. Här går vi igenom hur du använder dessa på bästa sätt.

  • What is a std::* algorithm
  • The STL architecture
  • How to pass the business logic into algorithm functions
  • Understanding *_n and *_if suffixes of functions
  • Using functions with predicates
  • Using back_insereter iterators
  • Transforming and aggregating
  • Sorting
  • Populating data inot containers

  Classes (User Defined Types)

  Fram till detta kapitel har du fått använda det befintliga språket och dess standardbibliotek. I detta och de följande kapitlen får du lära dig att bygga egna data-typer med klasser.

  • What is a user-defined type
  • Specification vs. implementation
  • Member variables and functions
  • Object creation (instantitation)
  • Visibility
  • Constructors
  • Destructor
  • Inline member functions
  • Member overloading
  • The pointer 'this'

  Class Member Forms

  Klasser kan innehålla mer än bara variabler och funktioner och här går vi igenom vilka dessa är.

  • Class variables and functions
  • Member references
  • Read-only variables
  • Const marked functions
  • Inner classes
  • Friend declarations

  Constructors and Destructors

  Det finns en hel del specialformer av konstruktorer och här går vi igenom vilka dessa är.

  • Initialization
  • Default constructor
  • Destructor
  • Copy constructor
  • Assignment operator
  • Pitfalls
  • Standardized class form
  • Enforcing compiler-generated members
  • Deleting compiler-generated members
  • Type conversion constructor
  • Type conversion operator
  • What is move semantics
  • Move constructor
  • Move assinment operator

  Heap Allocated Objects

  Här går vi igenom hur du skapar dynamiska objekt

  • What is dynamic memory anyway
  • Using the new and delete operators
  • Pitfalls
  • The placement variant of new

  Exceptions

  Undantagshantering i C++ är viktigt för att kunna separera affärslogik från felhantering.

  • What is an exception
  • Throwing exceptions
  • Catching exceptions
  • The merrits of automatic destructions during throw
  • Exceptions in the standard library
  • Pitfalls

  Templates

  Modern C++ handlar i stor utsträckning om att hantera funktions- och klassmallar. I detta kapitel går vi igenom att du behöver veta för kunna använda mallar på bästa sätt.

  • What is a template
  • Function templates
  • Class Templates
  • Member function templates
  • Template parameter forms
  • Type eqiuvalence
  • Template specialization
  • Pitfalls
  • Type traits
  • Using decltype()
  • Variadic templates

  Operator Overloading

  Att kunna omdefiniera operatorer för dina egna datatyper är viktigt för på på bästa sätt skapa ett DSL (Domain Specific Language), vilket handlar om att lyfta programmeringsnivån för att öka kvalitén och minska buggfrekvensen och därmed korta utvecklingstid och kostnad.

  • What is operator overlaoding
  • Syntax
  • Overloadable operators
  • Rule set
  • Overloading of arithemtic operators
  • Overloading of relational operators
  • Overloading of I/O operators
  • Overloading of ++/-- operators
  • Overloading of the index operator
  • Overloading of the arrow operator
  • Overloading of the function-call operator

  Inheritance and Virtual Functions

  Arv och dynamisk bindning är det som definierar objekt-orienterad programmering. Här går vi igenom allt du behöver veta för att på bästa sätt ta vara på denna programmeringsparadigm i C++.

  • Whats is inheritance
  • Syntax
  • Protected visibility
  • Invocation of super-class members
  • References and pointers of root class type
  • Performing down-casts using dynamic_cast
  • Constructor initialization order
  • Base class visibility
  • Virtual member functions and why they are important
  • Abstract functions
  • Use of override and final specifiers
  • Multiple inheritance and why you need to be careful
  • Implementing Java-style interfaces in C++

  The Pre-Processor

  C/C++ förlitar sig på ett speciella steg före själva kompileringen. I detta steg kopieras filer in, macron expanderas och det är också möjligt att villkora inkluderingen av valda kodsegment.

  • Include files
  • CPP constants
  • Pre-defined constants
  • Conditional compilation
  • Include guards
  • CPP macro functions
  • Stringification and name catenation
  • Assertions

  Building C++ Applications

  I detta avsnitt går vi in på alla detaljer i hur man bygger C++ applikationer och skapar bibliotek, såväl statiska som dynamiska.

  • Compilation steps
  • What is an abstract syntax tree (AST)
  • The assembler
  • Inline assembly code
  • The linker
  • Name mangling of C++ names
  • Inspecting the linker symbol table
  • The loader
  • Tracing executions
  • Compiler flags for warnings
  • Compiler flags for optimizations
  • Compiler flags for debugging
  • Creating a static archive file
  • Creating a dynamic linked library

  Build Tools and Open-Source Libraries

  I detta avrundande avsnitt gör vi en översikt över byggverktyg och några open-source bibliotek vi tycker är bra att känna till.

  • Make
  • GNU Autotools
  • CMake
  • Gradle
  • Doxygen
  • Google Test
  • log4cxx
  • Boost
  • Poco

  Standards and Guidelines

  Till slut avrundar vi med att diskutera hur man kan följa evolveringen av C++ standarden och riktlinjer för programming enligt "Modern C++".

  • Tracking the standard
  • Tracking compilers and what they support
  • Online compilers
  • The big C++ conference (cppcon)
  • The C++ Core Guidelines
  • GSL - The Guidelines Support Library
  SnabbFakta
  NamnModern C++
  Längd5 Dagar
  NivåBeginner
  MålgruppTekniska programmerare
  FörkunskaperPraktiska kunskaper i något kompilerande språk
  Verktyg
  • GCC/G++ compiler, version 8 or later
  • Jetbrains CLion IDE
  • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WLS @ Windows-10
  KursDatum
  DatumPlatsPris
  2020-03-16Stockholm27 000 kr
  2020-04-20Stockholm27 000 kr
  2020-05-11 Stockholm27 000 kr
  2020-06-08Stockholm 27 000 kr

  Samma-Företags Rabatt

  Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

  Undervisningsspråk

  Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

  Företagsintern Kurs

  Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

  Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

  Relaterade Kurser
  KursDagarNivå
  Enhetstestning med C++ och Google Test1IntermediateVisa
  Modern C++ Fördjupning 3IntermediateVisa
  C++ Programmering med Trådar3 Advanced Visa
  Linux Systemprogrammering i C++3AdvancedVisa
  C++ 11/14/17 för C++ Programmerare3IntermediateVisa