1. Home
 2. Courses
 3. Cxx
 4. Cxx-basics-for-c-programmers

Online Kurs omC++ för C Programmerare

Grundkurs i Modern C++, baserat på nya standarden C++ 11/14/17, riktad till C programmerare

Fakta om kursen

Kursens namn
C++ för C Programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Rutinerade C programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper och erfarenhet i C programmering
Verktyg
 • GNU C/C++ compiler, version 8 or later
 • Jetbrains CLion
 • Ubuntu Linux

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 16,000 kr (€1,519)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 24,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

C++ skapades som en förbättrad version av C, därav namnet. Vi visar i denna kurs att allt man kan göra i C kan man också göra i C++, men med betydligt mer underhållsvänlig kod och med högre kodkvalitet.

Denna grundkurs riktar sig till rutinerade C programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent C som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader.

Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++17, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket.

Vi kan inte motstå att citera Bjarne Stroupstrup, språkets upphovsman när han uttalar sig om detta:

Within C++ is a smaller, simpler, safer language struggling to get out.

Där han sätter fokus på att

...code that is statically type safe, has no resource leaks, and catches 
many more programming logic errors than is common in code today. And it 
will run fast.

Detta får du lära dig på kursen

 • Programmera i Modern C++
 • Effektivt använda standardbiblioteket
 • Designa egna datatyper
 • Förstå och tillämpa insikter gällande minneshantering i C++

Kursinnehåll

Background and Overview

Några ord om hur språket utvecklats och vad som avses med “Modern C++”.

 • Langauge evolution
 • The concept Modern C++
 • Syntax summary
 • Simple compilation
 • C++ reference

Similarities with C

Vi startar med de enkla delarna av språket där C++ och C är samma språk.

 • Data types
 • Expressions
 • Statements
 • Function declarations and function calls

Differences to C

I detta kapitel visar vi var språken börjar skilja sig åt

 • Namespaces
 • Function overloading
 • Function default parameters
 • Template functions
 • Type casts
 • Type aliases

References

Här tar vi upp de två formerna av referenser; lvalue resp rvalue references.

 • What is reference and do it differ from pointers
 • Call-by reference
 • Return by-reference
 • Rvalue references
 • What is move semantics and why is it important

Lambda Expressions

Med införandet av lambda uttryck har C++ definitivt tagit steget in bland moderna och hippa programspråk.

 • Lambda syntax
 • Passing free variables by reference or value
 • Functions taking lambdas as parameters and/or returning lambdas
 • Text Strings and Regexes

  Majoriteten av buggarna i C/C++ program härrör från pekar-baserade text-strängar. Bara genom att konsekvent använda std::string i stället, så ökar programkvalitén signifikant. Här går vi igenom hur du använder string klassen på bästa sätt och hur du bäst använder stödet för reguljära uttryck.

 • Why using std::string instead of nativ strings
 • Overview of std::string and its functions/operators
 • What is SSO (Short String Optimization) and how it is used
 • Working with legacy strings
 • Character oriented functions
 • Multi-line string literals
 • What is a regex
 • The regex support in modern C++
 • Matching text data to patterns
 • Searching using patterns
 • Replacing text fragments using patterns
 • Using regex iterators
 • Typical use cases
 • Splitting and joining strings

I/O Streams and Files

Här går vi igenom hur du använder formatterad in- och utmatning till terminalen, filer och buffertar. Dessutom, hur du hanterar binära filer. .

 • ostream / ofstream / ostringStream
 • istream / ifstream / istringstream
 • Bi-directional I/O with fstream
 • Manipulators
 • The input idiom
 • Line-oriented input
 • Word-oriented input
 • Character-oriented input

Helper Types

Genomgång av några hjälptyper som används på andra ställen

 • Pair
 • Tuple
 • Date-times
 • Durations
 • Clocks
 • Date formatting
 • Random number generators

Container Types

Standardbiblioteket innehåller ett flertal mycket användbara container-datatyper.

 • Sequence containers and typical methods
 • vector / dequeue / array
 • list / forward_list
 • Associative containers
 • Tree vs. hash implementations
 • Unique vs. multi-key versions
 • set / unordered_set
 • map / unordered_map
 • Container adapters

Iterators and Intervals

Här går vi igenom det för nästa kapitel mycket viktiga iterator begreppet och vad som menas med ett intervall

 • What is an iterator
 • What is a range and how is it used
 • Iterator categories
 • I/O iterators
 • End-point adapter functions

STL Algorithms

Standardbiblioteket har ett stort utbud av “smör&bröd” funktioner som utför typiska programmeringsuppgifter, såsom kopiering, sökning, sortering, aggregering med mera. Här går vi igenom hur du använder dessa på bästa sätt.

 • What is a std::* algorithm
 • The STL architecture
 • How to pass the business logic into algorithm functions
 • Understanding *_n and *_if suffixes of functions
 • Using functions with predicates
 • Using back_insereter iterators
 • Transforming and aggregating
 • Sorting
 • Populating data inot containers

Classes (User Defined Types)

Först nu i kursen, går vi igenom hur man skapar egna klasser. Detta är givetvis helt avsiktligt.

 • What is a user-defined type
 • Specification vs. implementation
 • Member variables and functions
 • Object creation (instantitation)
 • Visibility
 • Constructors
 • Destructor
 • Inline member functions
 • Member overloading
 • The pointer ‘this’

Class Member Forms

Klasser kan innehålla mer än bara variabler och funktioner och här går vi igenom vilka dessa är.

 • Class variables and functions
 • Member references
 • Read-only variables
 • Const marked functions
 • Inner classes
 • Friend declarations

Constructors and Destructors

Det finns en hel del specialformer av konstruktorer och här går vi igenom vilka dessa är.

 • Initialization
 • Default constructor
 • Destructor
 • Copy constructor
 • Assignment operator
 • Pitfalls
 • Standardized class form
 • Enforcing compiler-generated members
 • Deleting compiler-generated members
 • Type conversion constructor
 • Type conversion operator
 • What is move semantics
 • Move constructor
 • Move assinment operator

Heap Allocated Objects

Här går vi igenom hur du skapar dynamiska objekt

 • What is dynamic memory anyway
 • Using the new and delete operators
 • Pitfalls
 • The placement variant of new

Exceptions

Programmering med exceptions

 • What is an exception
 • Throwing exceptions
 • Catching exceptions
 • The merrits of automatic destructions during throw
 • Exceptions in the standard library
 • Pitfalls

Templates

Modern C++ handlar i stor utsträckning om att hantera funktions- och klassmallar. I detta kapitel går vi igenom att du behöver veta för kunna använda mallar på bästa sätt.

 • What is a template
 • Function templates
 • Class Templates
 • Member function templates
 • Template parameter forms
 • Type eqiuvalence
 • Template specialization
 • Pitfalls
 • Type traits
 • Using decltype()
 • Variadic templates

Operator Overloading

Här går vi igenom allt du behöver veta om hur du överlagrar operatorer i C++ . Att kunna omdefiniera operatorer för dina egna datatyper är viktigt för på på bästa sätt skapa ett DSL (Domain Specific Language), vilket handlar om att lyfta programmeringsnivån för att öka kvalitén och minska buggfrekvensen och därmed korta utvecklingstid och kostnad.

 • What is operator overloading
 • Syntax
 • Overloadable operators
 • Rule set
 • Overloading of arithemtic operators
 • Overloading of relational operators
 • Overloading of I/O operators
 • Overloading of ++/– operators
 • Overloading of the index operator
 • Overloading of the arrow operator
 • Overloading of the function-call operator

Inheritance and Virtual Functions

Här diskuterar vi arv och dynamisk bindning, två begrepp som är fundamentala i andra språk, men som vi ska se, inte lika fundamentala i modern C++. Vi reder ut begreppen och diskuterar fallgropar.

 • Syntax
 • Protected visibility
 • There is no such thing as package visibility in C++
 • Invocation of super-class members
 • References and pointers of root class type
 • Performing down-casts using dynamic_cast
 • Constructor initialization order
 • Base class visibility
 • Virtual member functions and why they are important
 • What is the key difference between virtual methods and non-virtual methods in C++
 • How do I make a class and/or method abstract in C++
 • Use of override and final specifiers
 • Multiple inheritance and why you need to be careful
 • Implementing interfaces in C++

The Pre-Processor

C/C++ förlitar sig på ett speciella steg före själva kompileringen. I detta steg kopieras filer in, macron expanderas och det är också möjligt att villkora inkluderingen av valda kodsegment.

 • Include files
 • CPP constants
 • Pre-defined constants
 • Conditional compilation
 • Include guards
 • CPP macro functions
 • Stringification and name catenation
 • Assertions

  Building C++ Applications

  I detta avsnitt går vi in på alla detaljer i hur man bygger C++ applikationer och skapar bibliotek, såväl statiska som dynamiska.

 • Compilation steps
 • What is an abstract syntax tree (AST)
 • The assembler
 • Inline assembly code
 • The linker
 • Name mangling of C++ names
 • Inspecting the linker symbol table
 • The loader
 • Tracing executions
 • Compiler flags for warnings
 • Compiler flags for optimizations
 • Compiler flags for debugging
 • Creating a static archive file
 • Creating a dynamic linked library

Build Tools and Open-Source Libraries

I detta avrundande avsnitt gör vi en översikt över byggverktyg och några open-source bibliotek vi tycker är bra att känna till.

 • Make
 • GNU Autotools
 • Premake
 • CMake
 • Gradle
 • Doxygen
 • Google Test
 • log4cxx
 • Boost

Standards and Guidelines

Till slut avrundar vi med att diskutera hur man kan följa evolveringen av C++ standarden och riktlinjer för programming enligt “Modern C++”.

 • Tracking the standard
 • Tracking compilers and what they support
 • Online compilers
 • The big C++ conference (cppcon)
 • The C++ Core Guidelines
 • GSL - The Guidelines Support Library