Kurs i Amazon AWS

Kurs i Amazon AWS, med inriktning på att snabbt komma igång

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna webbapplikationer i Amazon AWS.

Vi själva har använt AWS tjänster sedan 2008. På den tiden fanns bara lagrings tjänsten S3 och virtuella server tjänsten EC2. Under åren lopp har utbudet av AWS tjänster formligen exploderat och det finns hundratals av dem. Denna kurs förser dig med en grundlig översikt av AWS tjänsteutbud och med praktiska övningar för en vald delmängd av dem.

Observera att du före kursen eller i samband med kursstart förväntas skapa ett eget AWS konto (om du inte redan har ett), vilket förutsätter du kan använda ditt kreditkort/betalkort. Kostnaden för att göra övningarna på kursen blir tämligen blygsam, typ några få dollar. Kom bara ihåg att stoppa pågående tjänster, såsom startade EC2 servrar.

Detta får du lära dig
 • Översikt av relevanta AWS tjänster för applikationsdrift
 • Översikt av olika typer av priser, såsom on-demand, reserved m.fl.
 • Hur man sätter upp en LAMP server på EC2 (LAMP = Linux Apache MySQL PHP)
 • Administration av en EC2 server
 • Hur man kopplar in flera virtuella hårddiskar (EBS) och flyttar dem mellan servrar
 • Hur du konfigurerar DNS i Route53
 • Hur du konfigurerar ett lastbalaserat HTTPS kluster med ELB
 • Hur man anpassar LAMP för WordPress
 • Konfigurering av statiska IP adresser (EIA) och DNS med Route 53
 • Fördelarna med att låta databasen finnas i RDS, jämfört med på EC2 servern
 • Att konfigurera caching mellan server och databas, med Elastic Cache (memchached)
 • Lagring av data-filer i S3 och hur det skiljer sig mot EBS
 • Hur man skickar tillförlitlig epost via SES (vanlig utgående epost från AWS IP nummer brukar blockeras som spam)
 • Vad som går att monitorera med Cloud-Watch och några tips om hur man åstadkommer APM (Application Performance Monitoring) utanför AWS
 • Våra egna erfarenheter av använda AWS molnet sedan 2008
 • Våra egna erfarenheter av att drifta lastbalanserade Tomcat baserade webb-applikationer i AWS
 • Översikt av olika typer av konfigureringstjänster
 • Översikt av andra AWS tjänster
Kursinnehåll

Cloud Computing Overview

 • What is a cloud
 • What is SaaS
 • What is IaaS, PaaS and other *aaS
 • Overview of some Cloud providers, such Azure, Google App Engine, Heroku and others

AWS Overview

 • Background and history
 • Key differences of AWS compared to all other providers
 • Cloud economics
 • AWS pricing policy
 • Regions and availability zones (AZ)
 • AWS security model (SG)
 • AWS authentication (X.509) and authorization model (IAM)

Walkthrough of the AWS services offering

 • Servers and virtual infrastructure
 • Storage and content delivery
 • Databases and caching
 • Networking and domain name services
 • Micro services
 • Enterprise applications
 • Developer tools
 • Messaging and queuing services
 • Data processsing

Using EC2 and related services

 • Understanding EC2 instance types
 • Choosing an AMI
 • Creating a key pair for SSH authentication
 • Life-cycle of an EC2 server
 • Using EBS (virtual harddrive)
 • Configuring security group, the firewall of EC2
 • Using Elastic IPs
 • Recommended utility software to install on (almost) all EC2 servers
 • Understanding CloudWatch monitoring

Storing files in S3

 • Using S3
 • Buckets and file paths
 • Understanding the S3 security model
 • Private S3 URLs
 • Time limited S3 files
 • Desktop tools for S3
 • Setting up a static web site running on S3
 • Overview of CloudFront and the benefits of CDN
 • Creating free HTTPS certificates via AWS Certificate Manager

AWS CLI

 • What is the aws-cli tool and how can it be useful
 • Installing aws-cli
 • Configuration and IAM
 • EC2 tasks
 • S3 tasks
 • and more usages...

Route 53

 • Understanding the DNS services of Route 52
 • Handling hosted zones
 • Associating A, CNAME and MX records
 • Creating domains and handling NS records

Elastic Load Balancing (ELB)

 • Understanding load balancing
 • Why ELB for single EC2 instance is a good idea
 • Configuring an ELB
 • Setting up HTTPS access to an ELB managed web service

Databases

 • MySQL and Aurora via RDS
 • DynamoDB
 • SimpleDB

Microservices via AWS Lambda

 • What is micro-service, anyway
 • Overview of the AWS Lambda offering
 • Setting up NodeJS AWS Lambda function
 • Testing
 • Public invocation

Sending Mail via SES

 • Why mail-services can be tricky
 • Overview of SES
 • Configuring SES
 • SMTP crendentials
 • Sending mail
 • Overview AWS WorkMail, the Exchange compatible mail-server offering
 • Mail-domain/account configuration
SnabbFakta
NamnAmazon AWS
Längd2 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgramutvecklare, IT-driftspersoner, tekniska chefer som vill börja använda AWS tjänsterna.
FörkunskaperErfarenhet av att arbeta i en Linux miljö på kommandoraden.
Verktyg
 • SSH client, such as PuTTY
 • Google Chrome
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-01-30Stockholm15 000 kr
2020-02-20Stockholm15 000 kr
2020-03-12 Stockholm15 000 kr
2020-04-02 Stockholm15 000 kr
2020-04-27 Stockholm15 000 kr
2020-05-18 Stockholm15 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
BASH Scripts Programmering1BeginnerVisa