Kurser i C Programmering

Kurser i C programmering, POSIX Threads, Linux Systemprogrammering

Programspråket C är ett givet val vid maskinnära programmering. Våra kurser lär dig modern C programmering, med fokus på produktivitet och robusta program.
C Programmering (4 Dagar)
Trots att språket C skapades i början på 70-talet är det fortfarande det naturliga valet vid maskinnära programmering. Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att komma igång och bli produktiv med programmering i C oavsett om målsystemet är en Arduino, Raspberry PI eller en vanlig PC.
Längd4 Dagar
NivåBeginner
MålgruppTekniska programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Mer Information
Linux Systemprogramming med C (3 Dagar)

Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O?

Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

Längd3 Dagar
Nivå Advanced
Målgrupp Tekniska C programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i C programmering
Mer Information
POSIX Threads med C (2 Dagar)

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.

Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.

Längd 2 Dagar
NivåAdvanced
MålgruppTekniska C programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper i C programmering
Mer Information