Kurs i POSIX Threads med C

Kurs i POSIX Threads med C programmering

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.

Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.

Detta får du lära dig
 • Skriva fler-trådade program med POSIX Threads C API
 • Programmera med C11 Threads
 • Förstå klassiska concurrency problem
 • Hantera mutex och condition variabler
 • Använda semaforer
 • Hantera atomära variabler
Kursinnehåll

Introduction to Threads and Concurrency

 • Current vs. parallel
 • Scheduling
 • Synchronization
 • Virtual adress space organization
 • Overview of how a function-call is performed and why it's relevant to threads

POSIX Threads

 • Overview of the POSIX Threads C API
 • Creating a thread
 • Passing paramaters to a new thread
 • Configuring threads, like setting the stack-size

The Critical Section Problem

 • Understanding the problem and its solution
 • Three conditions for the critical-section problem
 • POSIX mutex variables
 • Configuration
 • Avoiding self-deadlock
 • Adapting for shared memory

The Race-Condition Problem

 • Understanding the problem and its solution
 • POSIX condition variables
 • Configuration
 • Handling timeouts
 • Adapting for shared memory
 • Understanding monitor semantics
 • The minimum amount of code to safely transfer data from one thread to another

The Deadlock Problem

 • The concept resource
 • Understanding the problem and its solution
 • Four conditions for the deadlock problem
 • Preventing deadlocks
 • Detection of deadlocks

Synchronization and Other Data-Types

 • Read/Write locks
 • Barriers
 • Thread-local storage

Semaphores

 • POSIX semaphores
 • Memory-based vs. file-based semaphores

A C11 Primer

 • Evolution of the C languages
 • C11 highlights
 • Type-generic macros
 • Anonymous structs and unions
 • Static assertions
 • Bounds-checking support

C11 Threads

 • Overview and background of C11 Threads
 • How C11 Threads differs from POSIX Threads
 • Creating threads in C11
 • Waiting for thread termination
 • Mutex variables
 • Condition variables
 • Thread specific data
 • Atomic (lock-free) variables
 • Lock free atomic operations
SnabbFakta
NamnPOSIX Threads med C
Längd 2 Dagar
NivåAdvanced
MålgruppTekniska C programmerare
Förkunskaper Praktiska kunskaper i C programmering
Verktyg
 • GCC compiler
 • Jetbrains CLion IDE
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-02-20Stockholm15 000 kr
2020-03-12Stockholm15 000 kr
2020-04-02Stockholm15 000 kr
2020-04-27 Stockholm15 000 kr
2020-05-18Stockholm 15 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
C Programmering4 BeginnerVisa
Linux Systemprogramming med C3AdvancedVisa
C++ Programmering med Trådar3AdvancedVisa