Kurs i Linux Systemprogramming med C

Omfattande kurs i fork/exec, pipe/dup2, tcp sockets, memory mapped I/O och mycket annat

Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O?

Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

Detta får du lära dig
 • Hur adressrummet för en process är organiserad och varför detta är intressant
 • Hur funktionsanrop går till och hur man kan utnyttja den insikten
 • Hur man spårar biblioteksanrop respektive systemanrop
 • Det speciella filssytemet /proc
 • Asynkron I/O och minnesmapapde ditto
 • Signal hantering
 • Hantering av processer med fork(), exec() och wait()
 • Kommunikation med pipe & fifo
 • POSIX message queues
 • POSIX shared memory segments
 • POSIX semaphores
 • TCP stream sockets
Kursinnehåll

Virtual Address Space Organization

 • Virtual memory pages
 • Address translation
 • What happens during a page fault
 • Memory areas and their functions

Compilation and Linkage

 • Overview of the various compilation steps
 • Understanding the magic number
 • Creating statically linked libraries
 • Creating dynamically linked libraries
 • Useful compiler options
 • Using programs to inspect compiled files such as string, nm, objdump, ldd

Understanding Function Calls

 • Understanding the call stack
 • The content of a stack frame
 • The details of a single function call
 • Implementing variable number of function arguments
 • Using setjmp/longjmp

Library and System Calls

 • What is call to a library
 • What is a system call
 • How is the kernel code invoked during a system call
 • Tracing library and system calls

Memory Management

 • What is dynamic memory anyway
 • Brief about how to implement heap management
 • Estimating the current heap size
 • Allocating memory blocks on the call stack
 • Tracking memory leaks with valgrind

Creating Processes

 • Copying a the adress-space of a process with fork
 • Special process IDs
 • Terminating a process
 • Waiting for processes to terminate
 • What are zombies and daemons
 • Loading a new executable with exec

File Systems

 • What is a file system
 • FS types
 • File types
 • Basic operations on files, from the kernel's perspective
 • I-nodes
 • Directory files
 • File descriptors
 • Devices
 • Mounting devices

The /proc file system

 • What is the /proc FS
 • Top-level info files
 • Process-specific info files

Regular I/O

 • How to use the kernel API of open/close
 • Opening modes
 • Setting file permissions
 • How to use the kernel API of read/write
 • Changing the file read/write position
 • Manipulating files in the file system

Advanced I/O

 • Manipulation of file descriptors
 • Using memory mapped I/O
 • Using non-blocking I/O
 • Using non-deterministic I/O

Signals

 • What are signals
 • Sending signals from the shell and from program code
 • Implementing signal handlers
 • Registering signals and signal masks
 • Implementing timeouts
 • Creating interval timers
 • Invoking longjmp from a signal handler

Channels

 • What is a channel
 • Pipes
 • Fifos

Message Queues

 • What is a message queue and how do it differ from a channel
 • Overview of the API
 • Usages

Shared Memory

 • What is shared memory
 • Overview of the API
 • Usages

Semaphores

 • What is a semaphore
 • Memory vs file-system based semaphores
 • Overview of the API
 • Usages

TCP Sockets

 • What is a TCP socket
 • API overview
 • Network byte order (NBO)
 • Creating client sockets
 • Creating server-side sockets
SnabbFakta
Namn Linux Systemprogramming med C
Längd3 Dagar
NivåAdvanced
Målgrupp Tekniska C programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper i C programmering
Verktyg
 • GCC compiler
 • Jetbrains CLion IDE
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-02-17Stockholm19 000 kr
2020-03-09Stockholm 19 000 kr
2020-03-30Stockholm 19 000 kr
2020-04-14Stockholm 19 000 kr
2020-05-25Stockholm 19 000 kr
2020-06-15Stockholm 19 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
C Programmering4BeginnerVisa
POSIX Threads med C2AdvancedVisa
Linux Systemprogrammering i C++ 3AdvancedVisa