Kurs i Maven

Kurs i byggnation av Java, JVM applikationer med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig
 • Översikt av Maven och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Maven
 • De vanligaste Maven uppgifterna
Kursinnehåll

Backgroung and Overview

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven

The target application

Presentation of the sample project used during the course to serve as the target for writing Maven POMs

  Maven Theory

  • Standardized project layout
  • The POM and its structure
  • Important POM elements
  • Standarized build commands
  • Plugins
  • Plugin goals
  • The Maven build life-cycle
  • Local settings

  Bulding Java Apps

  • Overview of the steps
  • Setting Java options
  • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
  • Creating JAR files
  • Making a JAR executable
  • Generating JavaDocs
  • Using user-defined java-doc tags

  Dependencies

  • What is a dependency
  • Understanding the concept artefact repository
  • What is transitive dependency
  • How to search for 3rd party libraries (JARs)
  • Maven coordinates
  • Configuring dependencies
  • Scopes
  • Using non-standard repositories
  • The local Maven cache
  • Installing JARs to the local cache and why it is useful

  Testing

  • Setting up test source directories
  • Loading resource files from teh class path
  • Running tests
  • Surpressing tests
  • Test result reports

  Sub-Projects

  • The single project artefact principle
  • Parent POM
  • Child POM
  • Running recursive Maven build commands

  Web Applications

  • Web app directory structure
  • Web POM
  • Building WAR artefacts
  • Running a WAR file

  Site and Reports

  • Directory content
  • Almost Plain Text and other markup formats
  • Reports
  • Report plugins
  • Site descriptor
  • Generating a site

  Proxy and Artefact Servers

  • What is a Maven proxy server
  • What is a Maven artefact server
  • Available Maven servers
  • Configuring Maven to use a proxy server
  • Deploying to an internal artefact server
  SnabbFakta
  NamnMaven
  Längd 1 Dagar
  NivåBeginner
  MålgruppJava programmerare
  FörkunskaperRutinerad i Java programmering
  Verktyg
  • Java JDK, version 8+
  • Apache Maven
  KursDatum
  DatumPlatsPris
  2020-01-24Stockholm11 000 kr
  2020-02-14Stockholm11 000 kr
  2020-03-06 Stockholm11 000 kr
  2020-03-27Stockholm 11 000 kr
  2020-04-17Stockholm 11 000 kr
  2020-05-08Stockholm 11 000 kr
  2020-05-28Stockholm 11 000 kr

  Samma-Företags Rabatt

  Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

  Företagsintern Kurs

  Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

  Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

  Relaterade Kurser
  KursDagarNivå
  Gradle2Beginner Visa
  Apache Ant1Beginner Visa