Kurs i Maven

Kurs i byggnation av Java, JVM applikationer med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig
 • Översikt av Maven och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Maven
 • De vanligaste Maven uppgifterna
Kursinnehåll

Backgroung and Overview

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven

The target application

Presentation of the sample project used during the course to serve as the target for writing Maven POMs

  Maven Theory

  • Standardized project layout
  • The POM and its structure
  • Important POM elements
  • Standarized build commands
  • Plugins
  • Plugin goals
  • The Maven build life-cycle
  • Local settings

  Bulding Java Apps

  • Overview of the steps
  • Setting Java options
  • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
  • Creating JAR files
  • Making a JAR executable
  • Generating JavaDocs
  • Using user-defined java-doc tags

  Dependencies

  • What is a dependency
  • Understanding the concept artefact repository
  • What is transitive dependency
  • How to search for 3rd party libraries (JARs)
  • Maven coordinates
  • Configuring dependencies
  • Scopes
  • Using non-standard repositories
  • The local Maven cache
  • Installing JARs to the local cache and why it is useful

  Testing

  • Setting up test source directories
  • Loading resource files from teh class path
  • Running tests
  • Surpressing tests
  • Test result reports

  Sub-Projects

  • The single project artefact principle
  • Parent POM
  • Child POM
  • Running recursive Maven build commands

  Web Applications

  • Web app directory structure
  • Web POM
  • Building WAR artefacts
  • Running a WAR file

  Site and Reports

  • Directory content
  • Almost Plain Text and other markup formats
  • Reports
  • Report plugins
  • Site descriptor
  • Generating a site

  Proxy and Artefact Servers

  • What is a Maven proxy server
  • What is a Maven artefact server
  • Available Maven servers
  • Configuring Maven to use a proxy server
  • Deploying to an internal artefact server
  SnabbFakta
  NamnMaven
  Längd 1 Dagar
  NivåBeginner
  MålgruppJava programmerare
  FörkunskaperRutinerad i Java programmering
  Verktyg
  • Java JDK, version 8+
  • Apache Maven
  KursDatum
  DatumPlatsPris
  2020-02-14Stockholm11 000 kr
  2020-03-06Stockholm11 000 kr
  2020-03-27 Stockholm11 000 kr
  2020-04-17Stockholm 11 000 kr
  2020-05-08Stockholm 11 000 kr
  2020-05-28Stockholm 11 000 kr

  Samma-Företags Rabatt

  Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

  Undervisningsspråk

  Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

  Företagsintern Kurs

  Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

  Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

  Relaterade Kurser
  KursDagarNivå
  Gradle2Beginner Visa
  Apache Ant1Beginner Visa