Kurs i Make

Kurs i byggnation av C/C++ applikationer med Make

Programmet Make i *NIX världen har funnits under lång tid och utgör fundamentet för automatisk byggnation av kolossalt många C/C++ applikationer. I denna kickstart-kurs fokuserar vi på GNU Make i Linux miljö och riktar in oss på ge dig den kunskap du behöver för att direkt efter kursen skapa effektiva och underhålls-vänliga bygg-script med hjälp av make.
Detta får du lära dig
 • Bygga C/C++ applikationer med många källkods- och inkluderingsfiler fördelade på olika underkataloger
 • Skapa arkivfiler (*.a) och dynamiskt länkade biblioteksfiler (*.so), via make
 • Skriva makefiler som använder implicita kompileringsregler
 • Skriva makefiler som har sina egna kompileringsregler och beroenden
Kursinnehåll

Overview and Background

Kort om hur make evolverat och hur man installerar.

 • History
 • GNU Make
 • Installation
 • Prerequisites

Quick overview of compilation

Kort om olika kompileringsteg och typisk användning av GCC m.fl. program för att förbereda för kursens exempel och övningar.

 • Using GCC
 • Compilation modules
 • Common compiler flags
 • Linking
 • Linking libraries
 • Creating archives
 • Creating DLLs

Basic Syntax

Grundläggande om make och hur man kompilerar ett C++ program med flera källkodsfiler och inkluderingsfiler.

 • Makefiles
 • Simple rules syntax
 • Targets
 • Actions
 • Dependencies
 • Variables
 • Handling long lines

Writing Rules

Här går vi igenom hur make hanterar regler, dvs ett mål med tillhörande beroenden, samt olika sätt att utforma dessa.

 • How make handle rules
 • Some typical rules and how to simplify them
 • Using filename wildcards
 • Setting search path using VPATH and vpath
 • Declaring phony targets

Writing Actions

Här går vi igenom hur man skriver shellkommandon, som utförs för en matchad regel.

 • Understading how make handles an action
 • Using make variables in actions
 • Suppressing action echo

Using Variables

Här går vi igenom hur man hanterar variabler i make, att det finns två olika typer av variabler i GNU Make, samt hur man på bästa sätt expanderar variabelvärden.

 • Lazy-expand variables
 • Eager-expand variables
 • Substitution of variables
 • Appending to a variable value
 • Conditional assignment
 • Dealing with leading and trailing spaces
 • Multi-line variable values
 • Setting variables outside of the makefile
 • Some built-in variables

Built-in Functions

En ofta förbisedd egenskap av make är att det finns ett flertal användbara funktioner för att manipulera variabelvärden och filesystemsdata. Här går vi igenom alla inbyggda funktioner i make vi anser man behöver vara bekant med.

 • Invocation syntax and recommendations
 • [object Object]
 • [object Object]
 • Using foreach
 • Writing to and reading from files
 • Inspecting variables
 • Writing log messages
 • Invoking shell commands

Using Implicit Rules

En kraftfull egenskap med make är att det finns en stor mängd inbyggda regler för hur make ska kompilera C/C++/Fortran/Pascal program. Här går vi igenom de viktigaste reglerna och vilka tillhörande implicita variabler man bör känna till.

 • What is an implicit rule and how can it be used
 • Overview of implicit rules for C/C++ programs
 • Overview of implicit variables used in implicit actions

Writing Pattern Rules

En nackdel med implicita regler är att man ändå måste känna till hur de är definierade för att kunna använda dem, samt tämligen ofta behöver man ändra dessa, t.ex. då man önskar skicka producerade filer (t.ex. *.o) till speciella kataloger. I detta kapitel går vi igenom hur man skriver egna regler och även omdefinierar de inbyggda. Vår egen rekommendation är att inte använda inbyggda implicita regler, utan skapa egna implicita regler och hålla sig till dessa. På så sätt blir det enklare att debugga och underhålla en makefile som evolverar över tiden.

 • What is a pattern rule
 • Syntax for pattern rules
 • Using automatic variables in actions of pattern rules

Using Conditionals

Precis som för C/C++ program, så har även make möjlighet till villkorlig text. Typiskt kan man sätta olika värden på variabler, baserat på logiska uttryck. Här går vi igenom hur man gör detta i make.

 • Conditionals syntax
 • Comparing values
 • Checking variable definition

Advanced Usage

Här samlar vi upp några olika saker om make, som inte behandlas i något separat kapitel.

 • Dry running
 • Touching targets
 • Alterate makefiles
 • Recommended conventions
 • Recommended targets
 • Running parallel targets
 • Recursive make files

Debugging Make

Genomgång av några olika sätt att förstå hur make hanterar en makefile och på så sätt debugga byggskriptet.

 • Show rules
 • Debug printouts
 • Tracing
SnabbFakta
NamnMake
Längd1 Dagar
NivåBeginner
MålgruppC/C++ developers working in a *NIX environment
Förkunskaper Experience of building C/C++ applications using a command-line compiler
Verktyg
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
 • GNU C/C++ compiler, make and build-utils
KursDatum
DatumPlats Pris
2020-02-14Stockholm 11 000 kr
2020-03-06Stockholm 11 000 kr
2020-03-27Stockholm 11 000 kr
2020-04-17Stockholm 11 000 kr
2020-05-08Stockholm 11 000 kr
2020-05-28Stockholm 11 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Modern C++5Beginner Visa
BASH Scripts Programmering1 BeginnerVisa