Kurs i CMake

Kurs i byggnation av C/C++ applikationer med CMake

CMake har seglat upp som det mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer och bibliotek. Skälet är att CMake egentligen är en generator för byggnations-verktyg såsom Make, Ninja, MSVSC++, Xcode med flera, vilket skapar flexibilitet avseende både verktyg och editorer.

Den här kursen fokuserar på att du snabbt ska komma igång med att skapa och arbeta i CMake baserade C/C++ projekt.
Detta får du lära dig
 • Konfigurera CMAke för C/C++ projekt
 • Konfigurera byggnation av applikationer
 • Konfigurera byggnation av statiska bibliotek
 • Konfigurera byggnation av delade bibliotek
 • Länka externa bibliotek
 • Ladda ned automatiskt och länka fjärr-bibliotek
 • Generera källkod
 • Exekvera andra verktyg som del av byggnationen
Kursinnehåll

Background

 • Why CMake was created
 • Properties of CMake
 • Compilers
 • Build tools
 • Build tool generators

Understanding Compilation and Linkage Steps

 • Using GCC
 • Pre-processor
 • Front-End compilation
 • AST and RTL
 • Back-end compilation
 • Assembler
 • Linker
 • Loader
 • Useful compiler flags
 • Linking libraries
 • Creating static libraries
 • Creating shared libraries
 • Executing with shared libraries

Brief about Makefiles

 • What is make
 • Structure of a Makefile
 • Targets
 • Actions
 • Dependencies
 • Rules
 • Ninja instead of Make

Installation of CMake

 • Installation via a package manager
 • Installation on Windows
 • Installation via TAR.GZ archive
 • Compiling from sources
 • CMake executables
 • CMake command-line help
 • CMake documentation

CMake Syntax

 • Structure of CMakeLists.txt
 • CMake stages
 • Comments
 • Command syntax
 • Text strings
 • Quoted vs. unquotes strings
 • Value lists
 • Variables
 • Conditional blocks
 • Looping blocks
 • CMake scopes
 • Subdirectories and includes
 • CMake GUI

Building Executables

 • Creating a CMake project
 • Build steps and commands
 • Programming language
 • Language standard
 • Compiler options
 • Linking standard libraries

Configure Build Variants

 • Debug vs. Release build
 • C++ vs. C sources
 • GCC vs. CLang compiler
 • Make vs. Ninja builder
 • Linux vs. Windows build

Building Libraries

 • Building a static library
 • Where to find the *.a file
 • Building a shared library
 • Where to find the *.so file
 • Propagating header files to an executable
 • Defining an object library
 • Defining a header-only library
 • Using an imported library

Linking External Libraries

 • What is an external library
 • Finding libraries
 • Configuration variables

Linking Remote Libraries

 • What is a remote library
 • Downloading and linking a remote library
 • Understanding FetchContent
 • Fetching a GIT library
 • Fetching a TAR.GZ file

Configuring and Running Tests

 • How cmake perceives a test
 • Using CTest
 • Configuring a simple test
 • Configuring a test based on a header-only testing framework (Catch2)
 • Configuring a test based on a linked testing framework (Google Test)
 • Fetching and using a remote test framework

Generating Sources

 • Copying files
 • Variable substitution
 • Managing application version
 • Assembling build info

Running External Programs

 • Custom targets
 • Running the generated executable
 • Running arbitrary scripts and programs
 • Generating API documentation using doxygen
SnabbFakta
NamnCMake
Längd2 Dagar
NivåBeginner
MålgruppC/C++ utvecklare verksamma i en *NIX miljö
Förkunskaper Erfarenhet av att bygga C/C++ applikationer via kommando-raden
Verktyg
 • Windows 10 or Windows 7
 • Ubuntu Linux @ VirtualBox or WSL @ Windows-10
 • GNU C/C++, CLang and MSVSC++
 • Make and Ninja
 • CMake
 • Catch2 and Google Test
 • Jetbrains CLion
KursDatum
DatumPlatsPris
2019-08-08Stockholm15 000 kr
2019-09-05Stockholm15 000 kr
2019-10-10 Stockholm15 000 kr
2019-11-07Stockholm 15 000 kr
2019-12-05Stockholm 15 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Make1Beginner Visa
Modern C++5BeginnerVisa
BASH Scripts Programmering1Beginner Visa