Kurs i Apache Ant

Kurs i byggnation av Java applikationer med Apache Ant

This course is discarded

Ant var det första byggnationsramverket för Java och används i stor utsträckning för att det är enkelt att hantera komplexa byggnationer. Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i eller har just börjat i ett Java projekt där man använder Ant som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.
Detta får du lära dig
 • Översikt av Ant och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Ant
 • De vanligaste Ant uppgifterna
Kursinnehåll

Background and overview

  Installation of Ant

  • Configuration
  • The Ant XML structure
  • Tasks and properties

  The target application

   Compilation

   • Recommended project directory structure
   • Compilation of Java programs
   • File sets and globs
   • Creating JAR (Java ARchive) files
   • Executable JARs

   Handling archive files

   • Creating ZIP and TAR files
   • Unpacking JAR files
   • Creating WAR (Web ARchive) files

   File handling

   • Copy files
   • Renaming files
   • Delete files
   • Replace keywords in files
   • External properties

   Ant programming

   • Dependent tasks
   • Conditional tasks
   • Iterative tasks
   • Invoking tasks

   Handling 3:rd party JAR files

   • What is a 3:rd party JAR
   • Using Ivy for dependency loading
   • Typical configurations and usages
   SnabbFakta
   NamnApache Ant
   Längd1 Dagar
   NivåBeginner
   MålgruppJava programmerare
   FörkunskaperRutinerad i Java programmering
   Verktyg
   • Java JDK, version 8+
   • Apache Ant
   KursDatum
   DatumPlatsPris

   Samma-Företags Rabatt

   Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

   Företagsintern Kurs

   Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

   Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

   Relaterade Kurser
   KursDagarNivå
   Maven1Beginner Visa
   Gradle2Beginner Visa