1. Home
 2. Courses
 3. Build-tools
 4. Gradle

Online Kurs omGradle

Kurs i byggnation av Java, Groovy, JVM applikationer med Gradle

Fakta om kursen

Kursens namn
Gradle
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Verktyg
 • Java JDK
 • JetBrains IntelliJ || MS Visual Code

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 8,000 kr (€759)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 15,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Gradle reprenterar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

I denna kurs, går vi snabbt och effektiv igenom det du behöver veta för att börja jobba med Gradle direkt efter kursen.

Detta får du lära dig på kursen

 • Kompilera och bygga Java applikationer
 • Bygga Java webb-applikationer
 • Hantera Maven repositories och proxies med Gradle
 • Konfigurera multi-projekt

Kursinnehåll

Background and Overview

Kort om varför och hur Gradle utvecklades

Build tools for Java

 • Merits and limitations of Ant and Maven
 • GAnt
 • Properties and objectives of Gradle
 • Gradle installation
 • Installation
 • Configuration
 • Simple tasks
 • Dependent tasks
 • Log levels
 • Getting help from Gradle

Intro to Groovy

Gradle använder språket Groovy (~ Java++) som skript-språk. Här går vi igenom det viktigaste så att du kan förstå syntaxen i ett Gradle skript.

 • Basic syntax
 • Data types
 • Operators
 • Closures (lambda expressions)
 • Java API enhancements
 • Builders
 • Overview of Groovy frameworks

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Building Java applications

 • Applying plugins
 • Standard project layout
 • Customizations
 • Source sets
 • Creating JARs
 • Executable JARs
 • Generating JavaDocs

Dependency Management

 • What is a dependency
 • What is an artefact repository
 • What is transitive dependencies
 • How to configure dependencies
 • Preconfigured public repositories
 • Configuration of repositories
 • How to find 3rd party JAR files

Testing

 • Test sources layout
 • Test dependencies
 • Test reports
 • JUnit
 • TestNG
 • Spock

Building Web Applications

 • The web project layout
 • Customizations
 • Using the jetty plugin

Gradle Tools

 • The Gradle GUI App
 • The Gradle Wrapper
 • The Gradle Daemon
 • The init task
 • IDE support

The Gradle API

 • The Gradle API JavaDocs
 • The Project interface
 • The Task interface
 • Different ways to define properties
 • Build phases

Using Maven Proxies & Repos

 • Maven proxy
 • Internal Maven repo
 • Overview of servers
 • Configure an internal repo
 • Configure publishing of artefact

Multi-Project Builds

 • Multi-project layout
 • Common configurations
 • Sub-project dependencies

Using Gradle Plugins

 • Overview of standard plugins
 • Installation of plugins
 • Searching for community plugins
 • Installation and configuration of community plugins

Generating Reports

 • Overview of standard report plugins
 • Usage of some report pluginsm such as summary, checkstyle, findbugs and more

Programming Gradle

 • Default task
 • Task type
 • Dynamic tasks
 • Useful factory methods
 • Using Ant tasks in Gradle scripts
 • Task documentation

Writing Plugins

 • Understanding the difference between tasks and plugins
 • How to define tasks and plugins
 • User-defined tasks
 • Task configuration
 • User-defined plugins
 • Plugin configuration