Kurs i Scrum

Kurs i applikationsutveckling med Scrum projektmetoden

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Detta får du lära dig
 • Scrum komponenter, artifakter och roller
 • Estimering av backlog items
 • Uppsplittring av user stories till tekniska uppgifter
 • Sprint planering, exekvering och färdigställande
 • Många erfarenhetsberättelser från den riktiga världen
 • Fallgropar med Scrum metoden att vara vaksam på
Kursinnehåll

Problems of System Development

 • Principles of software design
 • What is software complexity
 • Code smell
 • Technical debt
 • Cost of fixing software defects
 • The knowledge transfer dilemma
 • Software rot

Scrum Project Management

 • Agile principles
 • What is scrum
 • Way of working
 • Sprint
 • Backlog
 • Scrum roles
 • The DEV Team
 • The Scrum Master
 • The Project Owner

Sprint Planning

 • What is sprint planning
 • User stories
 • Technical tasks
 • Estimation units
 • Hours vs. points
 • Definition of "done"

Sprint Execution

 • Task board
 • Daily scrum
 • Burn-down charts
 • Interpreting burn-downs

Sprint Completion

 • When is the sprint over
 • Sprint review
 • Sprint retrospective
 • Decompression
 • Ideal development time cycle

Between Sprints

 • Release planning
 • Burn-up charts
 • Interpreting burn-ups
 • Team/developer velocity
 • Spike
 • Tracer bullet

Scrum Project Exercise

The objective is that within a time-frame of 1h+ simulate a full sprint by planning, estimating, designing and implement a small web-app using a JSON-REST web services back-end.

  Scrum Pitfalls

  • Pitfalls by the DEV team
  • Pitfalls by the management team
  • Signs of a sprint failure
  • The importance of technical skills

  Agile Development

  • Developer work-flow
  • What is continous integration and why it is important
  • CI server work-flow
  • Team work-flow
  • The SOLID software design principles
  • Testability
  • A scenario for a failed project
  • What is clean code and why it is important
  • How to clean code
  • Refactoring
  • Principle of single responsibility
  • Principle of separation of concern
  • Principle of least astonishment
  • The DRY principle

  Scrum Case Study

  Discussion of a practical scrum project from the trenches

   SnabbFakta
   NamnScrum
   Längd 1 Dagar
   NivåBeginner
   MålgruppProgramutvecklare och tekniska chefer
   Förkunskaper Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
   Verktyg
   • Windows
   • Java 8 JDK
   KursDatum
   Datum PlatsPris
   2020-02-14Stockholm 11 000 kr
   2020-03-06Stockholm 11 000 kr
   2020-03-27Stockholm 11 000 kr
   2020-04-17Stockholm 11 000 kr
   2020-05-08Stockholm 11 000 kr
   2020-05-28Stockholm 11 000 kr

   Samma-Företags Rabatt

   Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

   Undervisningsspråk

   Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

   Företagsintern Kurs

   Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

   Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

   Relaterade Kurser
   KursDagarNivå
   Clean Code2 IntermediateVisa