Kurser i Scrum, Designmönster, Clean Code, Agil Utveckling

Kurser i agil programutveckling

Agil programutveckling handlar primärt om att undanröja distraherande faktorer och fokusera på att leverera results, såsom nya affärsfunktioner, lägre buggfrekvens och ökad underhållsbarhet.
Clean Code (2 Dagar)

Har du någon gång jobbat i ett katastrofprojekt? Ett programutvecklingsprojekt där utvecklingen helt stannat av och gruppen är paralyserad av rädsla för att minsta kodförändring ska utlösa en kanonad av nya buggar. Ett sådant projekt utgör slutpunkten för en lång resa som började med att man inte hade tid att städa upp den där kodmodulen, för att just denna vecka var det så extra mycket att göra i projektet. Känns det igen?

Förekomsten av dålig kod i programsystem ska jämföras med förekomst av mögel i hus. Det kommer bara att bli värre och värre. Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.

Längd 2 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJavautvecklare
FörkunskaperRutinerad i Java programmering
Mer Information
Design Patterns (2 Dagar)

Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem och ingår som en självklar komponent i varje professionell programutvecklares arsenal.

Trots att det gått två och ett halvt decenium sedan GOF-boken utgavs är den fortfarande en källa till fruktbärande diskussioner och solida lösningar. Emellertid har också design-metodiken evolverat och med moderna programspråk, vilka har stöd för lambda/closures så programmerar vi också något annorlunda än då.

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Längd 2 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJavautvecklare
FörkunskaperRutinerad i Java programmering
Mer Information
Scrum (1 Dagar)

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Längd 1 Dagar
NivåBeginner
MålgruppProgramutvecklare och tekniska chefer
Förkunskaper Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
Mer Information